இந்த உரையின் பதிவுகள்: The New Birth

439 இருந்து 1 முதல் 439 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Abau: Upriver [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life 1w/ TOK PISIN songs

Abron [Ghana, Brong-Ahafo] - Words of Life

Achi: Cubulco [Guatemala, Alta Verapaz] - Words of Life

Achuar [Peru, Loreto] - Words of Life 2

Adele: Lower [Ghana, Volta] - Words of Life 2

Aekyom [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 3

Agi [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ TOK PISIN songs

Aguaruna [Peru, Amazonas] - Words of Life

Aimol [India, Assam] - Words of Life

Aja: Dogbo [Benin, Mono, Kouffo] - Words of Life

Aja: Hwegbe [Togo] - Words of Life

Ak [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Akaselem [Togo, Centrale, Tchamba, Tchamba] - Words of Life

Akawoia [Guyana] - Words of Life

Aklanon [Philippines, Visayas, Western Visayas, Aklan] - Words of Life

Algonquin [Canada, Quebec] - Words of Life

Alu [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Ama [Papua New Guinea] - Words of Life

Amanab [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life 2

Ambulas: Maprik [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Ambulas: Wosera-Kamu [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Amdo: Qinghai [China, Qinghai, Huang yuan] - Are You Going to Heaven?

Amol: Arang Mol [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ TOK PISIN songs

Amto [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Anal: Pakan [India, Manipur] - Words of Life

Angal Heneng: Nipa [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life

Anii [Benin, Donga] - Words of Life

Animere [Ghana, Volta] - Words of Life

Anuak [South Sudan] - Words of Life 2

Anufo [Benin, Atakora] - Words of Life

Anyanga [Togo] - Words of Life

Anyin: Aowin [Ghana, Western] - Words of Life 2

Apache, Jicarilla [United States of America, New Mexico] - Words of Life 1

Apache: Tonto [United States of America, Arizona] - Words of Life

Apma [Vanuatu, Penama, Pentecoste] - Words of Life 1

Arabic: Classical [Comoros] - Words of Life 1

Arabic, Gulf: Eastern Saudi Arabia [Saudi Arabia] - Words of Peace for Women

Arabic: Shuwa: Guera [Chad, Salamat] - Words of Life

Armenian: Syria [Syria] - Yesterday, Today, and Forever

Aro [Papua New Guinea] - Words of Life

Atsam [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Au [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life 2 w/ TOK PISIN songs

Autu [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Avukaya [South Sudan, West Equatorial State] - Words of Life 2

Awun [Papua New Guinea, Western] - Words of Life

Bagobo-Klata [Philippines, Mindanao, Davao Region, Davao del Sur] - Words of Life

Bago-Kusuntu: Bago [Togo, Centrale, Tchamba] - Words of Life

Baining [Lang. 2] [Papua New Guinea, East New Britain] - Words of Life

Baka [South Sudan] [South Sudan, West Equatorial State] - Words of Life 2

Bakua [Indonesia, Kalimantan Barat] - Words of Life

Bamayo [Indonesia, Kalimantan Barat] - Words of Life w/ INDONESIAN song

Bamu: Lower [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 1

Bangi [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Barai [Papua New Guinea] - Words of Life

Bareli, Pauri: Madhya Pradesh [India, Madhya Pradesh] - Words of Life - Outreach

Bari: Kuku [South Sudan] - Words of Life 2

Barok [Papua New Guinea, New Ireland] - Words of Life

Batak Toba [Indonesia, Sumatera Barat (West)] - Words of Life

Baure [Bolivia] - Words of Life

Bavoungou [Gabon] - Words of Life

Bazigar [India, Haryana] - Words of Life

Bengali: Manbhum: Muchi [India, West Bengal] - Words of Life

Bhattiyali [India, Himachal Pradesh] - Christ Our Living Hope

Bhumij [India, Assam] - Words of Life

Bicol [Philippines, Luzon] - Words of Life

Bine [Papua New Guinea, Western] - Words of Life

Bine: Kunini [Papua New Guinea] - Words of Life

Bodo Parja [India, Odisha] - Words of Life

Boiken: Haripmor [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Boiken: Yangoru [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Bombieta [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Bomboma [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Borana: Gabbra [Ethiopia] - Words of Life 1

Bo'yei [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Bragat [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ TOK PISIN songs

Bukusu [Kenya, Bungoma] - Words of Life 2

Bulu (Cameroon) [Cameroon, Sud] - Words of Life 2

Burmese [Myanmar] - Words of Life

Burun [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life 2 w/ ARABIC songs

Cagayanon [Philippines, Mindanao, BARMM, Sulu] - Words of Life 2

Cahuilla [United States of America, California] - Words of Life w/ ENGLISH: Amer. Indian

Canichana [Bolivia] - Words of Life

Central Aymara [Bolivia] - Words of Life 1

Central Tibetan: Nepali [Nepal] - The Purpose of Life

Chachi [Ecuador] - Words of Life

Chala [Ghana, Northern] - Words of Life

Chambeali [India, Himachal Pradesh] - The Almighty Jesus

Chattisgarhi [India, Chhattisgarh] - Words of Life

Chin, Asho [Myanmar] - Words of Life 2

Chinese, Min Dong: Hou-Guan [China, Fujian] - Words of Life

Chinese, Puxian [China, Fujian] - Words of Life

Chin, Hakha [Myanmar] - Words of Life

Chin, Khumi: Awa [Myanmar] - Words of Life

Chin, Tedim [Myanmar] - Words of Life

Chiquitano [Bolivia] - Words of Life

Chiru [India, Manipur] - Words of Life

Chumuru: Yeji [Ghana, Brong-Ahafo] - Words of Life

Crow [United States of America, Montana] - Words of Life

Cuyonon [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Palawan] - Words of Life 1

Dinka: Bor [South Sudan, Upper Nile] - Words of Life 2

Dinka: Bor [South Sudan, Upper Nile] - Words of Life 3

Dinka: Ciec [South Sudan] - Words of Life 2

Dinka, Padang: Ageer [South Sudan] - Words of Life 1

Dumo Group [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ TOK PISIN songs

Duya [Nigeria, Kaduna] - Words of Life 2

Dwang [Ghana, Brong-Ahafo] - Words of Life

Dyaul [Papua New Guinea, New Ireland] - Words of Life

Eitiep [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ TOK PISIN songs

English: American Indian [United States of America, Texas] - Words of Life w/ ENGLISH: Amer. Indian

English: American Indian [United States of America, Texas] - Words of Life 1

English: American Indian [United States of America, Texas] - Words of Life w/ ENGLISH

English: American Indian [United States of America, Texas] - Words of Life

English: American Indian [United States of America, Texas] - Words of Life w/ ENGLISH: Amer. Indian

English: American Indian [United States of America, Texas] - Words of Life w/ ENGLISH: Amer. Ind

English: American Indian [United States of America, Texas] - Words of Life w/ ENGLISH: Amer. Ind

English: American Indian [United States of America, Texas] - Words of Life w/ ENGLISH: Amer. Ind

English: American Indian [United States of America, Texas] - Words of Life w/ ENGLISH: Amer. Ind

English: American Indian [United States of America, Texas] - Words of Life 2 w/ ENGLISH

English: American Indian [United States of America, Texas] - Words of Life

English: Northern Ireland [United Kingdom, Northern Ireland] - Words of Life

Ewage [Papua New Guinea, Northern] - Words of Life w/ EWAGE

Fas [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Foe [Papua New Guinea] - Words of Life

Fulnio [Brazil, Pernambuco] - Words of Life

Gaddi [India, Himachal Pradesh] - A Clean Heart

Gahri [India, Himachal Pradesh] - A Clean Heart

Galu [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Gbanou [Central African Republic] - Words of Life

Gbaya, Northwest: Gbaya [Central African Republic] - Words of Life

Gbe, Ci [Benin, Mono] - Words of Life

Gbe, Saxwe [Benin, Atlantique] - Words of Life

Gbe, Tofin [Benin, Atlantique] - Words of Life

Gbe, Waci [Benin, Oueme] - Words of Life

Gnau [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ TOK PISIN songs

Gobabis Ju/'hoansi [Namibia] - Words of Life w/ KUNG & TSWANA

Grebo, Central: Borobo [Liberia] - Words of Life

Guarani, Paraguayan [Paraguay] - Words of Life 1

Guaymi [Panama] - Words of Life

Guhu-Samane [Papua New Guinea] - Words of Life 2

Gujari [India, Jammu and Kashmir] - Jesus the Messiah

Gun: Seto [Benin, Plateau] - Words of Life

Gun: Toli [Benin, Plateau] - Words of Life

Guraso [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ TOK PISIN songs

Gypsy, Balkan [Bulgaria] - Words of Life

Hanga [Ghana, Northern] - Words of Life 2

Hausa: Kano [Nigeria, Kano] - Words of Life 1

Heiyoho [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Hidatsa [United States of America, North Dakota] - Words of Life

Hiligaynon [Philippines, Mindanao] - Words of Life 1

Hiligaynon [Philippines, Mindanao] - Words of Life 2

Hindi, Fijian [Fiji] - Words of Life 1

Ho-Chunk: Winnebago [United States of America, Nebraska] - Words of Life w/ ENGLISH: Amer. Indian

Huli [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 1

Huli [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life

Hwla [Benin] - Words of Life

Iatmul [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Ibaloi: Atok [Philippines, Unknown Location, Baguio] - Words of Life w/ ILOCANO songs

Igo [Togo] - Words of Life

Ilocano: Benguet [Philippines, Luzon] - Words of Life

Ilongot [Philippines, Luzon] - Words of Life

Irigwe [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Irula: Attapadi [India, Tamil Nadu] - Words of Life

Isaro-Sate [Nigeria, Adamawa] - Words of Life 2

Isnag: Imandaya [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Apayao] - Words of Life

Italian [Italy] - Words of Life

Iwam, Sepik [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Iwongo [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Occidental] - Words of Life

Jaqaru: Kawki [Peru, Lima] - Words of Life

Jingpho [Myanmar] - Words of Life

Jur Modo: Modo [South Sudan, West Equatorial State] - Words of Life 1

Jwira-Pepesa: Jwira [Ghana, Western] - Words of Life

Jwira-Pepesa: Pepesa [Ghana, Western] - Words of Life

Kabye [Togo] - Words of Life

Kadazan Dusun [Malaysia, Sabah] - Words of Life

Kafa [Ethiopia] - Words of Life

Kaipeng [India, Assam] - Words of Life

Kalagan [Philippines, Mindanao] - Words of Life

Kalou [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Kambatta [Ethiopia] - Words of Life 2

Kambole [Togo, Centrale, Tchamba] - Words of Life

Kamula [Papua New Guinea, Western] - Good News & Words of Life

Kandas [Papua New Guinea, New Ireland] - Words of Life

Kangkanai: Lepanto [Philippines, Luzon, Cordillera Region] - Words of Life

Kanite [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life

Kannada [India, Karnataka] - Words of Life 2

Kara [Papua New Guinea, New Ireland] - Words of Life

Karaja [Brazil, Mato Grosso] - Words of Life

Karawa [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ Tok Pisin songs

Karen, Pwo Eastern: Kanjanaburi [Thailand, Western, Prachuap Khiri Khan] - Words of Life 1

Karen, Pwo Western [Myanmar] - Words of Life 1

Karen, S'gaw [Myanmar] - Who Is Jesus?

Kayam [Myanmar] - Words of Life

Kayan, Busang [Indonesia, Kalimantan Timur (East)] - Words of Life for Women 1

Kayan, Sarawak [Malaysia, Sarawak] - Words of Life

Keres: Acoma & Laguna [United States of America, New Mexico] - Words of Life 2

Keres, Eastern: Zia [United States of America, New Mexico] - Words of Life

Kerewo: Gibario [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life

Khehek [Papua New Guinea, Manus] - Words of Life

Khengkha [Bhutan] - Words of Life

Khmu: Kharok [Laos] - The New Birth and What Comes After

Kibiri: Porome [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life

Kihungana [Congo, Democratic Republic of, Bandundu] - Words of Life

Kikweso [Congo, Democratic Republic of, Bandundu] - Words of Life

Kilori [Congo, Democratic Republic of, Bandundu] - Words of Life

Kinaray-a [Philippines, Visayas, Western Visayas, Antique] - Words of Life

Kipende: Akua Nzumba [Congo, Democratic Republic of, Bandundu] - Words of Life

Kis [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Kisakata: Konkia [Congo, Democratic Republic of, Bandundu] - Words of Life

Kisanga [Congo, Democratic Republic of, Shaba] - Words of Life

Kisengele [Congo, Democratic Republic of, Bandundu] - Words of Life

Kisuku & Kiyaka [Congo, Democratic Republic of, Bandundu] - Words of Life

Kiteke: Komono [Congo, Republic of the, Plateaux] - Words of Life w/ KITEKE: Zanaga

Kitiene [Congo, Democratic Republic of, Bandundu] - Words of Life

Kiwai, Northeast: Kope [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life

Kiyansi: Banningville [Congo, Democratic Republic of, Bandundu] - Words of Life w/ LINGALA

Koalib: Nukr [Sudan] - Words of Life

Kombio [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Konkomba [Ghana, Northern] - Words of Life

Kotafon [Benin, Kouffo] - Words of Life

Kouy: Antra [Cambodia] - Words of Life

Krisa [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Kuanua [Papua New Guinea] - Words of Life

Kuanua: Raluana [Papua New Guinea, East New Britain] - Words of Life

Kului [India, Himachal Pradesh] - Preparation of God's Redemption

Kumar: Orissa [India, Odisha] - Words of Life

Kuna, San Blas [Panama] - Words of Life

Kurtokha [Bhutan] - New Life in Christ

Kurumbas: Attapadi [India, Tamil Nadu] - Words of Life

Kwanga [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life 1

Kwomtari [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Kwomtari [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Labuain [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Lahouli Pattani [India, Himachal Pradesh] - Jesus is Almighty

Lahuli Harijan [India, Himachal Pradesh] - The Wonderful Jesus

Laizo-Chin [Myanmar] - Words of Life

Lakota [United States of America, Montana] - Words of Life 2 w/ ENGLISH

Lambadi: Dornakal [India, Andhra Pradesh] - Words of Life

Lamet [Laos, Bokeo] - Words of Life

Lani: Western: Ilaga [Indonesia, Papua] - Words of Life 1

Lani: Wodo Pyramid [Indonesia, Papua] - Words of Life

Lau Seranga [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Lemoro [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Lenakel [Vanuatu] - Words of Life 1

Lessau [Papua New Guinea, Manus] - Words of Life

Lhao Vo [Myanmar] - Words of Life

Libinza [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Lihir [Papua New Guinea, New Ireland] - Words of Life

Lodha: Narayangarh [India, Odisha] - Words of Life

Lokutu [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Lolenge [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Londru [Papua New Guinea, Manus] - Words of Life

Lontomba [Congo, Democratic Republic of, Bandundu] - Words of Life 1

Lunda: Kwango [Zambia] - Words of Life

Mabaan [South Sudan, Upper Nile] - Words of Life 2

Madak [Papua New Guinea, New Ireland] - Words of Life

Maguindanao [Philippines, Mindanao] - Words of Life

Mahanto [India, Odisha] - Words of Life

Mahi [Benin, Collines] - Words of Life

Maithili: Kisan [India, Bihar] - Words of Life

Maithili: Musahar [Nepal] - Words of Life

Makah [United States of America, Washington] - Words of Life w/ ENGLISH

Malagasy, Merina [Madagascar] - Words of Life 2

Maltese [Malta] - Repentance, The New Birth

Mamhoaf [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Managalas: Nupa [Papua New Guinea, Northern] - Words of Life

Managalas: Wakue [Papua New Guinea, Northern] - Words of Life

Mandara: Tabar [Papua New Guinea, New Ireland] - Words of Life

Mangbetu: Popoi [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Manobo, Agusan [Antigua and Barbuda, Saint Mary] - Words of Life

Maori [New Zealand] - Words of Life

Maprik: Jambitanget [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Maprik: Wingei [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Marathi [India, Maharashtra] - Words of Life 3

Maya [Nigeria] [Nigeria, Adamawa] - Words of Life w/ KPASHAM

Mazateco de Huautla [Mexico, Oaxaca] - Words of Life

Mbochi [Congo, Republic of the, Cuvette] - Words of Life

Melamela [Papua New Guinea, West New Britain] - Words of Life

Menominee [United States of America, Wisconsin] - Words of Life w/ ENGLISH: Amer. Indian

Mesengo [Ethiopia] - Words of Life

Miship [Nigeria, Plateau] - Words of Life 1

Mixteco de Nuxaa [Mexico, Oaxaca, Nochixtlan, Santo Domingo Nuxaa] - Words of Life 2

Mixteco de San Miguel del Progreso [Mexico, Oaxaca] - Jesus Christ, The Only Saviour

Moba [Togo] - Words of Life

Monkole [Benin, Alibori] - Words of Life

Mon: Takanoon [Myanmar] - Words of Life

Morokodo [South Sudan] - Words of Life 2

Moru: Miza [South Sudan, West Equatorial State] - Words of Life 2

Mundu [South Sudan, West Equatorial State] - Words of Life 2

Murik [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Muthuvan: Western [India, Kerala] - Words of Life

Muyuw: Iwa [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life

Nadroga [Fiji] - Words of Life

Nafaanra [Ghana, Brong-Ahafo] - Words of Life

Naga, Chokri [India, Nagaland] - Words of Life w/ CHAKHESANG: Khuzhale

Nagamese [India, Nagaland] - Words of Life

Nagatiman [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ TOK PISIN songs

Naga, Zeme [India, Manipur] - Words of Life

Náhuatl del Sureste de Puebla [Mexico, Puebla] - Words of Life

Nai [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ TOK PISIN songs

Nakanai: Maututu [Papua New Guinea, West New Britain] - Words of Life

Nalik [Papua New Guinea, New Ireland] - Words of Life

Namia [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Nawuri [Ghana, Northern] - Words of Life

Ndogo [South Sudan] - Words of Life

Ndrukul: Liap [Papua New Guinea, Manus] - Words of Life

Newari: Balami [Nepal] - Words of Life

Newari: Dolkhali [Nepal] - Words of Life

Ngala [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Nikyob-Nindem: Nikyob [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Ningil [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ TOK PISIN songs

Nishka [Canada, British Columbia] - Words of Life

Nootka [Canada, British Columbia] - Words of Life w/ NOOTKA: Nitinat

Notsi [Papua New Guinea, New Ireland] - Words of Life

Ntrubo [Ghana, Volta] - Words of Life 2

Nuer: Western [South Sudan, Upper Nile] - Words of Life 2

Nuku [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ TOK PISIN songs

Numu [United States of America, Nevada] - Words of Life 1

Nyakyusa-Ngonde: Sukwa [Malawi, Northern, Chitipa] - Words of Life

Nyamusa-Molo [South Sudan, West Equatorial State] - Words of Life w/ WIRAH songs

Nyongnepa [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life 2

Nzakara [Central African Republic] - Words of Life

Nzema [Ghana, Western] - Words of Life 2

Ömie [Papua New Guinea, Northern] - Words of Life

One [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Onondaga [Canada, Ontario] - Words of Life w/ ENGLISH: Amer. Ind

Oriya: Western Oriya [India, Odisha] - Words of Life

Oromo: Wellega [Ethiopia, Bale Metroplex_1] - Words of Life

Otuho [South Sudan, East Equatorial State] - Words of Life 2

Pahari, Mahasu: Upper [India, Himachal Pradesh] - Turning from the Old Path

Palaung [Myanmar, Kachin State] - Words of Life 1

Paluai [Papua New Guinea, Manus] - Words of Life

Pangwali: Kilari [India, Himachal Pradesh] - How Was the World Created?

Patpatar [Papua New Guinea, New Ireland] - Words of Life

Pele-Ata: Ata [Papua New Guinea, West New Britain] - Words of Life

Penchal [Papua New Guinea, Manus] - Words of Life

Pokot: West [Kenya, Baringo] - Words of Life 4

Pomo, North Clear Lake [United States of America] - Words of Life

Poqomam: Oriental [Guatemala, Chiquimula] - Words of Life

Portuguese: Brasil Interior [Brazil] - Words of Life

Puroik [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life

Quechan [United States of America, California] - Words of Life

Quechua, Bolivia [Bolivia] - Words of Life 1

Quechua, Cuzco [India, Uttarakhand] - Words of Life 2

Quechua, Wanca, Huancayo [Peru, Junin] - Words of Life

Quichua, Napo [Ecuador, Pastaza, Mera, Shell] - Words of Life

Quichua, Otovalo [Ecuador, Imbabura, Otovalo] - Words of Life

Rai, Lohorong [Nepal] - Words of Life 2

Ramoaaina [Papua New Guinea, East New Britain] - Words of Life

Rendille [Kenya, Marsabit] - Words of Life 2

Rotuman [Fiji] - Words of Life

Rufiji [Tanzania] - Words of Life

Saban [Malaysia, Sarawak] - Words of Life

Sadhari: Orissa [India, Jharkhand] - Words of Life

Saediq [Taiwan] - Words of Life

Sama, Central: Siasi [Philippines, Mindanao, BARMM, Sulu] - Words of Life

Samanai: Amau [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Samarenyo [Philippines, Visayas, Eastern Visayas, Leyte] - Words of Life

Satere [Brazil, Pará] - Words of Life

Sebat Bet Gurage: Chaha [Ethiopia] - Words of Life

Sehwi [Ghana, Western] - Words of Life

Seleput [Papua New Guinea, Sandaun, West Sepik, Seleput] - Words of Life

Seraji: Inner [India, Himachal Pradesh] - A Clean Heart

Shako [Ethiopia] - Words of Life

Shilluk [South Sudan, Upper Nile] - Words of Life 2

Shua: Koree-Khoe [Botswana] - Words of Life w/ TSWANA

Shuar [Ecuador, Morona-Santiago, Macuma] - Words of Life

Shuar [Ecuador, Morona-Santiago, Macuma] - Things That Help Us in the New Life

Siane: Keto [Papua New Guinea, Chimbu] - Words of Life

Siar [Papua New Guinea, New Ireland] - Words of Life

Sindhi: Musalmani [Pakistan, Sindh] - Words of Life 2 (M)

Siptu [Myanmar, Rakhine State] - Words of Life

Sirra [Papua New Guinea, Manus] - Words of Life

Sissano Group [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Soimuol [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Songhai, Gao [Mali, Gao] - Words of Life

Sranan Tongo [Suriname] - Words of Life

Subanon, Margosatubig [Philippines, Mindanao, Zamboanga Peninsula] - Words of Life

Suki [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 1

Sunam [India, Himachal Pradesh] - Beautiful Creation

Sunda [Indonesia] - Words of Life

Sunwar: Surel [Nepal] - Words of Life

Sursurunga [Papua New Guinea, New Ireland] - Words of Life

Tafi [Ghana, Volta] - Words of Life

Tagbanwa: Aborlan [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Palawan] - Words of Life

Tagbanwa: Coron [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Palawan] - Words of Life

Taman [Indonesia] [Indonesia, Kalimantan Barat] - Words of Life

Tamberma [Benin, Atakora, Natitingou] - Words of Life

Tashena [Ethiopia] - Words of Life

Terena [Brazil, Mato Grosso] - Words of Life

Tharu: Saptari [Nepal] - Words of Life

Thimbukushu [Namibia] - Words of Life

Tigak [Papua New Guinea, New Ireland] - Words of Life

Titan [Papua New Guinea, Manus] - Words of Life

Tiwa, Southern: Isleta [United States of America, New Mexico] - Words of Life

Tohono O'odham: Akimel [United States of America, Arizona] - Words of Life

Tok Pisin [Papua New Guinea] - Words of Life

Tok Pisin [Papua New Guinea] - Words of Life

Tsêhést [United States of America, Montana] - Words of Life

Tucano (Brazil) [Brazil, Amazonas] - Words of Life 1

Tugen [Kenya, Baringo] - Salvation

Turama [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life

Tzotzil de Venustiano Carranza [Mexico, Chiapas] - Words of Life

Tzotzill de Ixtapa [Mexico, Chiapas] - Words of Life

Tzotzill de Ixtapa [Mexico, Chiapas] - Words of Life

Urat Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life 2

Urim [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Ute-Southern Paiute [United States of America, Utah] - Words of Life

Uyghur: Urumqi [China, Xinjiang Uyghur] - God is One

Visayan: Aeta of Panay Is. [Philippines, Visayas, Western Visayas, Iloilo] - Words of Life

Wai-Wai [Brazil, Pará] - Words of Life

Wantoat Group [Papua New Guinea, Morobe] - Words of Life

Waris [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ TOK PISIN songs

Washkuk [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Wa, Vo [Myanmar, Shan State] - Words of Life

Wedau [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life 1

Wipi [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 1

Wogamusin [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Wom Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life

Wudu [Togo] - Words of Life

Yakima [United States of America, Washington] - Words of Life

Yauma [Angola] - Words of Life

Yauo [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Yavapai [United States of America, Arizona] - Words of Life

Yekhee: Uzairue [Nigeria, Edo] - Words of Life

Yemeraba [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life w/ Tok Pisin songs

Yendang: Akule & Ikume [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Yessan-Mayo: Yawu [Papua New Guinea] - Words of Life

Yil [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Yimchungru Naga [India, Nagaland] - Words of Life

Yukpa [Venezuela, Zulia] - Words of Life

Yuracare Beni [Bolivia] - Words of Life 1

Yuri [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life

Zaiwa: Kachin [Myanmar] - Words of Life

Zarma [Niger] - Words of Life 2

Zhire [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Zimakani [Papua New Guinea, Western] - Words of Life

கொரியன் [Korea, South] - Words of Life 1

டகலாக் [Philippines] - Words of Life 2

ரஷியன் [Russia] - God Has A Plan For You

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?