Malaysian Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Malaysian Sign Language
ISO மொழி குறியீடு: xml
GRN மொழியின் எண்: 19336
மொழி நோக்கு: ISO Language
மொழி நிலை: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Malaysian Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

The New Testament - Malaysian Sign Language - CBS Know God How - (Bible.is)

Malaysian Sign Language க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Bahasa Isyarat Malaysia
BIM
Malayische Zeichensprache
馬來西亞手語
马来西亚手语

Malaysian Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Malaysia

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Malaysian Sign Language

Deaf;

Malaysian Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.