Brazilian Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Brazilian Sign Language
ISO மொழி குறியீடு: bzs
GRN மொழியின் எண்: 18970
மொழி நோக்கு: ISO Language
மொழி நிலை: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Brazilian Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Jesus Film Project films - Brazilian Sign Language - (The Jesus Film Project)

Brazilian Sign Language க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Brasilianische Zeichensprache
Langue Des Signes Bresilienne
Langue Des Signes Brésilienne
Libras
LIBRAS
Lingua Brasileira de Sinais
Lingua de Sinais Brasileira
Lingua de Sinais dos Centros Urbanos Brasileiros
LSB
Sao Paulo Sign Language
São Paulo Sign Language
SPSL
巴西手語
巴西手语

Brazilian Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Brazil

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Brazilian Sign Language

Deaf;

Brazilian Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.

மக்கள் தொகை: 1,054,000