பிரேசில்

பிரேசில் பற்றிய தகவல்கள்

Region: தி அமெரிக்காஸ்
Capital: Brasília
Population: 216,422,000
Area (sq km): 8,511,965
FIPS Country Code: BR
ISO Country Code: BR
GRN Office: Gravações Brasil

Map of பிரேசில்

Map of பிரேசில்

பிரேசில் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

104 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

104 இருந்து 1 முதல் 100 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Aikana [Rondônia] - ISO Language [tba]

Apalai [Pará] - ISO Language [apy]

Apinaye [Tocantins] - ISO Language [apn]

Apurina [Amazonas] - ISO Language [apu]

Arara of Rondônia - ISO Language [arr]

Arara, Pará - ISO Language [aap]

Arua [Rondônia] - ISO Language [arx]

Asurini Do Tocantins [Pará] - ISO Language [asu]

Auwe Uptabi [Mato Grosso] - ISO Language [xav]

Awá Guajá [Maranhão] - ISO Language [gvj]

Aweti [Mato Grosso] - ISO Language [awe]

Bakairi [Mato Grosso] - ISO Language [bkq]

Banawa [Amazonas] [jaa]

Baniwa [Amazonas] - ISO Language [bwi]

Bororo [Mato Grosso] - ISO Language [bor]

Brazilian Sign Language - ISO Language [bzs]

Canela: Apâniekra [Maranhão] [ram]

Canela: Ramkokamekra [Maranhão] [ram]

Chibe [Brazil] [rmq]

Cinta Larga [Rondônia] - ISO Language [cin]

Daw [Amazonas] - ISO Language [kwa]

Deni [Amazonas] - ISO Language [dny]

Desano [Amazonas] - ISO Language [des]

Dutch [Netherlands] - ISO Language [nld]

Fulnio [Pernambuco] - ISO Language [fun]

Gaviao do Rondonia [Rondônia] - ISO Language [gvo]

Gaviao, Para [Pará] - ISO Language [gvp]

Guajajara [Maranhão] - ISO Language [gub]

Hixkaryana [Pará] - ISO Language [hix]

Hup [Amazonas] - ISO Language [jup]

Iranxe [Mato Grosso] - ISO Language [irn]

Jamamadi [Amazonas, Sao Francisco] - ISO Language [jaa]

Jaminawa (Brazil) [Bolivia] [yaa]

Jarawara [Amazonas] [jaa]

Ka'apor [Pará] - ISO Language [urb]

Kadiweu [Mato Grosso do Sul] - ISO Language [kbc]

Kaingang [Paraná] - ISO Language [kgp]

Kamaiura [Mato Grosso] - ISO Language [kay]

Kamanawa [Amazonas] - ISO Language [knt]

Kanamarí [Amazonas] - ISO Language [knm]

Karaja [Mato Grosso] - ISO Language [kpj]

Karitiana [Rondônia] - ISO Language [ktn]

Kaxuiana [Pará] - ISO Language [kbb]

Kayabi [Mato Grosso] - ISO Language [kyz]

Kayapo [Mato Grosso] - ISO Language [txu]

Kraho [Maranhão] - ISO Language [xra]

Krikati [Maranhão] [xri]

Kuikuro [Mato Grosso] - ISO Language [kui]

Kulina (Brazil) [Amazonas] - ISO Language [cul]

Makushi [Roraima] - ISO Language [mbc]

Mamaindé [Mato Grosso] - ISO Language [wmd]

Manchinere [Bolivia] - ISO Language [mpd]

Marubo [Amazonas] - ISO Language [mzr]

Matis [Amazonas] - ISO Language [mpq]

Matses [Maranhão, Lobo] - ISO Language [mcf]

Mawayana [Roraima] - ISO Language [mpw]

Maxakali [Minas Gerais] - ISO Language [mbl]

Mbya Guaraní [Paraná] - ISO Language [gun]

Mehinaku [Mato Grosso] - ISO Language [mmh]

Munduruku [Amazonas] - ISO Language [myu]

Mura-Piraha [Amazonas] - ISO Language [myp]

Nadeb [Amazonas] - ISO Language [mbj]

Nambikuara: Sarare [Mato Grosso] [nab]

Nambikwara [Mato Grosso] - ISO Language [nab]

Nhengatu [Amazonas] - ISO Language [yrl]

Northern Nambikuara: Mamainde [Mato Grosso, Kabixi] [wmd]

Pacaas Novos [Rondônia] - ISO Language [pav]

Palikur [Amapá, Oiapoque] - ISO Language [plu]

Parakana [Pará] - ISO Language [pak]

Paresi [Mato Grosso] - ISO Language [pab]

Paumari [Ituxi] - ISO Language [pad]

Pira-Tapuya [Amazonas] - ISO Language [pir]

Portuguese: Brasil [Brazil] [por]

Portuguese: Brasil Interior [Brazil] [por]

Rikbaktsa [Mato Grosso] - ISO Language [rkb]

Sanuma do Brazil [Venezuela, Amazonas] [xsu]

Satere [Pará] - ISO Language [mav]

Shanenawa [Amazonas] - ISO Language [swo]

Shipibo-Conibo [Peru, Huanuco] - ISO Language [shp]

Suruí [Rondônia] - ISO Language [sru]

Suya [Mato Grosso] - ISO Language [suy]

Tariana [Amazonas] - ISO Language [tae]

Tenharim [Brazil] - ISO Language [pah]

Terena [Mato Grosso] - ISO Language [ter]

Ticuna (Brazil) [Amazonas] - ISO Language [tca]

Timbira [Maranhão] [xri]

Trumai [Mato Grosso] - ISO Language [tpy]

Tucano (Brazil) [Amazonas] [tuo]

Tupari [Rondônia] - ISO Language [tpr]

Wai-Wai [Pará] - ISO Language [waw]

Wajapi [Pará, Northern] - ISO Language [oym]

Walapiti [Mato Grosso] - ISO Language [yaw]

Wanano [Amazonas] - ISO Language [gvc]

Wapishana [Roraima] - ISO Language [wap]

Waura [Mato Grosso] - ISO Language [wau]

Wayampi: Ampari [Amapá] [oym]

Xerente [Tocantins] - ISO Language [xer]

Xokleng [Santa Catarina] - ISO Language [xok]

Yanomámi [Amazonas] - ISO Language [wca]

Yanomami: Guaica [Amazonas] [wca]

மக்கள் குழுக்களில் பிரேசில்

Agavotaguerra ▪ Aikana, Tubarao ▪ Akunsu ▪ Amahuaca ▪ Amanaye ▪ Amapa Creole ▪ Americans, U.S. ▪ Amerindian, Detribalized ▪ Amundava ▪ Anambe ▪ Apalai ▪ Apiaka ▪ Apinaje ▪ Apurina ▪ Arab ▪ Arana ▪ Arapaso ▪ Arara do Acre ▪ Arara do Amazonas ▪ Arara do Mato Grosso ▪ Arara do Para ▪ Arara do Rondonia ▪ Arawete ▪ Arikapu ▪ Armenian ▪ Arua ▪ Asheninca, Pichis ▪ Asheninka, Ucayali-Yurua ▪ Asurini do Tocantins ▪ Asurini do Xingu ▪ Atikum, Uamue ▪ Ava-Canoeiro ▪ Aweti ▪ Bakairi ▪ Baniwa ▪ Barasano do Norte ▪ Bara, Waimaha ▪ Bare ▪ Basque ▪ Bora ▪ Bororo ▪ Brazilian, Black ▪ Brazilian, Mestizo ▪ Brazilian, White ▪ British ▪ Canela ▪ Carapana ▪ Carib, Galibi ▪ Carib, Galibi do Uaca ▪ Carutana ▪ Chamacoco ▪ Chinese, general ▪ Cinta-Larga ▪ Daw ▪ Deaf ▪ Deni ▪ Desano ▪ Diahoi ▪ Dutch ▪ Enawene-Nawe ▪ French ▪ Fulnio ▪ Galibi do Oiapoque ▪ Galibi do Uaca ▪ Gaviao do Maranhao ▪ Gaviao do Rondonia ▪ German ▪ Greek ▪ Guaja ▪ Guajajara ▪ Guarani, Ava ▪ Guarani, Mbya ▪ Guato ▪ Guaza ▪ Gypsy, Brazilian ▪ Halo Te Su, Alatesu ▪ Himarima ▪ Hixkariana ▪ Hungarian ▪ Hunsrik ▪ Hupde ▪ Iapama, Apama ▪ Ikpeng, Txikao ▪ Ingariko ▪ Ipeka-Tapuia, Pato-Tapuia ▪ Irantxe ▪ Isolados do Alto Jutai ▪ Isolados do Jandiatuba ▪ Italian ▪ Italo-Mulatto ▪ Itogapuk, Karo ▪ Jabuti ▪ Jamamadi ▪ Japanese ▪ Jarawara ▪ Javae ▪ Jenipapo-Kanide ▪ Jew, Portuguese Speaking ▪ Jiripanco ▪ Juma ▪ Juriti ▪ Juruna ▪ Kaapor ▪ Kabixi ▪ Kadiweu ▪ Kaimbe ▪ Kaingang ▪ Kaiwa ▪ Kaixana ▪ Kalabaca ▪ Kalanko ▪ Kalapalo ▪ Kamayura ▪ Kamba ▪ Kambeba ▪ Kambiwa ▪ Kampe ▪ Kanamari ▪ Kaninde ▪ Kanoe ▪ Kantarure ▪ Kapinawa ▪ Karafawyana ▪ Karaja ▪ Karapoto ▪ Karipuna do Rondonia ▪ Kariri-Xoco ▪ Karitiana ▪ Karuazu ▪ Katuena ▪ Katukina do Rio Bia ▪ Katukina-Jurua ▪ Katukina-Jutai ▪ Kaxarari ▪ Kaxinawa, Cashinahua ▪ Kaxixo ▪ Kaxuyana ▪ Kayabi ▪ Kayapo ▪ Kinikinao ▪ Kiriri ▪ Kohoroxitari ▪ Kokama ▪ Kontanawa ▪ Korean ▪ Korubo ▪ Kraho ▪ Kreen-Akarore ▪ Kreje ▪ Krenak ▪ Krikati-Timbira ▪ Kubeo, Kobewa ▪ Kulina ▪ Kuripako, Curripaco ▪ Kuruaya ▪ Lakonde ▪ Latunde ▪ Makuna ▪ Makurap ▪ Makuxi ▪ Mamainde ▪ Manchineri ▪ Mandahuaca ▪ Maquiritari, Mayongong ▪ Marinawa ▪ Marubo ▪ Matipu ▪ Matis ▪ Matses ▪ Mawayana ▪ Maxakali ▪ Mehinaku ▪ Mekem ▪ Mennonites ▪ Metyktire ▪ Miqueleno ▪ Miriti ▪ Morerebi ▪ Munduruku ▪ Mura ▪ Mura-Piraha ▪ Mynky, Munku ▪ Nadeb ▪ Nahukwa ▪ Nambikuara, Southern ▪ Nambikwara, Mamainde ▪ Naua ▪ Nukuini ▪ Ofaye ▪ Paiaku ▪ Pakaas-Novos, Oro-Mawin ▪ Pakaas-Novos, Orowari ▪ Palikur ▪ Palmari ▪ Pankara ▪ Pankarare ▪ Pankararu ▪ Pankaru ▪ Pantamona ▪ Papavo ▪ Parakana ▪ Paranawat ▪ Parecis ▪ Parintintin ▪ Parintintin-Tenharim ▪ Parkateje ▪ Pataxo ▪ Pataxo-Hahahae ▪ Pemon, Taulipang ▪ Pipipa ▪ Pira-Tapuia ▪ Pitaguari ▪ Pokanga ▪ Polish ▪ Portuguese ▪ Potiguara ▪ Poyanawa ▪ Ribeirinhos, Amazon River Peoples ▪ Rikbaktsa ▪ Romanian ▪ Romani, Calo ▪ Romani, Vlax ▪ Russian ▪ Sabane ▪ Sakiriabar ▪ Saluma ▪ Satere-Mawe ▪ Serb ▪ Shanenawa ▪ Sikiana ▪ Siriano ▪ Slovak ▪ Spaniard ▪ Surui do Para ▪ Surui do Rondonia ▪ Suruwaha ▪ Suya ▪ Tabajara ▪ Tapayuna ▪ Tapeba ▪ Tapirape ▪ Tapuia ▪ Tariano ▪ Taurepang ▪ Tawande ▪ Tembe ▪ Tenharim ▪ Terena ▪ Ticuna ▪ Tingui-Boto ▪ Tiriyo, Trio ▪ Tora ▪ Tremembe ▪ Truka ▪ Trumai ▪ Tsohom-Djapa ▪ Tukano ▪ Tumbalala ▪ Tupari ▪ Tupinamba ▪ Tupinikim ▪ Turk ▪ Tuxa ▪ Tuyuka ▪ Ukrainian ▪ Umutina ▪ Uru-Eu-Wau-Wau ▪ Uru-Pa-In ▪ Waiapi ▪ Waimiri-Atroari ▪ Wai-Wai ▪ Wakona ▪ Wanano, Guanano ▪ Wapixana ▪ Warekena, Guarfekena ▪ Wassu ▪ Waura ▪ Wayampi, Amapari ▪ Wayana ▪ Wayoro ▪ Xakriaba ▪ Xambioa ▪ Xavante ▪ Xerente ▪ Xereu ▪ Xeta ▪ Xikrin ▪ Xipaia ▪ Xiriana, Guaica ▪ Xoco ▪ Xokleng ▪ Xukuru ▪ Xukuru-Kariri ▪ Yabaana ▪ Yakarawakta ▪ Yaminawa ▪ Yanomam ▪ Yanomami-Ninam ▪ Yanomami-Sanuma ▪ Yanomami-Surima ▪ Yanomami-Yanomamo ▪ Yanomam, Waica ▪ Yawalapiti ▪ Yawanawa ▪ Yepa-Mahsa ▪ Yuhupdeh ▪ Yuhup, Guariba Maku ▪ Zoe ▪ Zoro

பிரேசில் பற்றிய செய்திகள்

Gravações Brasil - General information, articles, news and contact details about GRN Brazil.

GRN Brazil News July-December 2020 - Comings, goings and recording in Brazil with GRN

GravacoesBrasil - God's story told in the language of the people of Brazil.

Cultural damage or religious freedom? - "Culture is by definition dynamic, and those who see it as otherwise do not see people - they see animals on exhibit." A thought-provoking update from a Recordist in Brazil.