ஸ்லோவேனியா

ஸ்லோவேனியா பற்றிய தகவல்கள்

Region: ஐரோப்பா
Capital: LJUBLJANA
Population: 2,120,000
Area (sq km): 20,256
FIPS Country Code: SI
ISO Country Code: SI
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of ஸ்லோவேனியா

Map of ஸ்லோவேனியா

ஸ்லோவேனியா இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

2 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

Slovenian - ISO Language [slv]

Windisch-Slovenisch [Slovenia] [slv]

மக்கள் குழுக்களில் ஸ்லோவேனியா

Albanian, Gheg ▪ Austrian, Bavarian ▪ Bosniak ▪ Croat ▪ Czech ▪ Deaf ▪ German ▪ Hungarian ▪ Italian ▪ Macedonian ▪ Montenegrin ▪ Polish ▪ Romani, Sinte ▪ Serb ▪ Slovak ▪ Slovene ▪ Turk ▪ Venetian