வனவாட்டு

வனவாட்டு பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஓசெனியா
Capital:PORT VILA
Population:246,000
Area (sq km):12,190
FIPS Country Code:NH
ISO Country Code:VU
GRN Office:

Map of வனவாட்டு

Map of வனவாட்டு

வனவாட்டு இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

100 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

Akei [Sanma, Santo Is.] - ISO Language [tsr]

Ambae, East [Vanuatu] - ISO Language [omb]

Ambae, East: Lombaha [Vanuatu] [omb]

Ambae, West: Nduindui [Vanuatu] [nnd]

Ambae, West: Walaha [Vanuatu] [nnd]

Ambrym, North - ISO Language [mmg]

Ambrym, Southeast - ISO Language [tvk]

Ambrym, Southeast: Toak [tvk]

Aneityum [Vanuatu] - ISO Language [aty]

Aneityum [Vanuatu] - ISO Language [aty]

Apma [Penama, Pentecoste] - ISO Language [app]

Apma [Penama, Pentecoste] - ISO Language [app]

Araki [Vanuatu] - ISO Language [akr]

Araki [Vanuatu] - ISO Language [akr]

Atchin [Malekula] [upv]

Aulua [Malekula] - ISO Language [aul]

Aulua [Malekula] - ISO Language [aul]

Avoana Ata Raga [Penama, Pentecoste] [lml]

Axamb [Malekula] - ISO Language [ahb]

Axamb [Malekula] - ISO Language [ahb]

Bislama [Vanuatu] - ISO Language [bis]

Bislama [Vanuatu] - ISO Language [bis]

Bislama [Vanuatu] - ISO Language [bis]

Daakaka [Ambrym] - ISO Language [bpa]

Ebau [Efate] - ISO Language [etn]

Efate, North - ISO Language [llp]

Efate, North: Emau [llp]

Efate, North: Nguna [Vanuatu] [llp]

Emera [Vanuatu] [tnk]

Erakor [Efate] - ISO Language [erk]

Futuna-Aniwa [Vanuatu] - ISO Language [fut]

Hano [Vanuatu] - ISO Language [lml]

Hano [Vanuatu] - ISO Language [lml]

Kartaplas [Efate] [mxe]

Koro [Torba] - ISO Language [krf]

Kumera [Vanuatu] - ISO Language [tnk]

Lakona [Torba] - ISO Language [lkn]

Lamap [Malekula] [psw]

Lamenu [Vanuatu] - ISO Language [lmu]

Lamnatu [Efate] [tnp]

Lelepa [Efate] - ISO Language [lpa]

Lenakel [Vanuatu] - ISO Language [tnl]

Lenakel [Vanuatu] - ISO Language [tnl]

Letemboi [Vanuatu] - ISO Language [nms]

Leviamb [Malekula] [nmb]

Lewo [Vanuatu] - ISO Language [lww]

Lobaha [Aoba/Maewo] [omb]

Lonwolwol [Vanuatu] - ISO Language [crc]

Lopevi [Vanuatu] [pma]

Maii [Shefa] - ISO Language [mmm]

Malakula: East [Malekula] [upv]

Malo [Sanma] - ISO Language [mla]

Malo: Tamapo [Sanma] [mla]

Maskelynes [Malekula] - ISO Language [klv]

Meaun [Malekula] [mwi]

Mele-Fila [Vanuatu] - ISO Language [mxe]

Mele-Fila [Vanuatu] - ISO Language [mxe]

Mele-Fila: Ifira [Vanuatu] [mxe]

Mele-Fila: Melese [Vanuatu] [mxe]

Merlava [Torba] - ISO Language [mrm]

Morouas [Vanuatu] - ISO Language [mrp]

Mota [Torba] - ISO Language [mtt]

Mota [Torba] - ISO Language [mtt]

Mwotlap [Torba] - ISO Language [mlv]

Na'ahai [Vanuatu] - ISO Language [mlx]

Naanghatien [Malekula] - ISO Language [sns]

Nafe [Vanuatu] [nwi]

Naka [Tanna] - ISO Language [tnn]

Namakura [Efate] - ISO Language [nmk]

Nambutket [Malekula] - ISO Language [nmb]

Narango [Sanma] - ISO Language [nrg]

Natwr [Tanna] [tnl]

Navava [Vanuatu] [nwi]

Neiouleiene [Malekula] [nms]

Nide [Malekula] - ISO Language [mwi]

Niverver [Vanuatu] [nwi]

Nokuku [Sanma] - ISO Language [nkk]

Nume [Torba] - ISO Language [tgs]

Paama [Vanuatu] - ISO Language [pma]

Pake [Vanuatu] - ISO Language [bki]

Pango [Vanuatu] [erk]

Raltatasa [Ambrym] [crc]

Sa [Vanuatu] - ISO Language [sax]

Sakao [Vanuatu] - ISO Language [sku]

Sie [Vanuatu] - ISO Language [erg]

Tambotalo [Sanma] - ISO Language [tls]

Tangoa [Vanuatu] - ISO Language [tgp]

Tanna [Vanuatu] [nwi]

Tanna, Southwest: Nvhal [Vanuatu] [nwi]

Tautu [Malekula] [upv]

Tiale [Vanuatu] - ISO Language [mnl]

Tirak [Vanuatu] - ISO Language [mme]

Uripiv [Malekula] [upv]

Vanua Lava [Vanuatu] [vra]

Vavatema [Torba] - ISO Language [lht]

Vureas [Torba] - ISO Language [msn]

Wala [Vanuatu] [upv]

Wetamut [Torba] - ISO Language [wwo]

Whitesands [Vanuatu] - ISO Language [tnp]

Wusi [Vanuatu] - ISO Language [wsi]

மக்கள் குழுக்களில் வனவாட்டு

Ahamb; Akei; Ambae, East; Ambae, West, Opa; Amblong; Ambrym Islanders, North; Ambrym, Southeast; Aneityumese; Anglo-Australian; Aulua Bay; Baetora; Baiap; Baki; Bierebo; Big Nambas; British; Burmbar; Butmas-Tur; Craig Cove; Deaf; Dixon Reef; Efate, Northern; Efate, Southern; Emae; Erromangan; Eton; Fijian; Fortsenal; French; Futunan, West; Han Chinese, Mandarin; Hano, Lamalanga; Katbol; Kiribertese; Koro; Kwamera; Lakon; Lamenu; Larevat; Lehali; Lehalurup; Lelepa; Lenakel; Letemboi, Small Nambas; Lingarak; Lorediakarkar; Mae; Maewo, Central; Mafea; Maii; Malmariv; Malo; Malua Bay; Marino; Maskelyne Islander; Mele-Fila; Merei, Lamenten; Merelava-Merig; Mewun, Labo; Moruas; Mosin; Mota; Motalava; Mpotovoro; Namakura; Napuanmen Tannese; Narango; Navut; New Caledonian; Nokuku; Nume; Paama; Piamatsina; Polonombauk; Port Sandwich; Port Vato; Raga, Central; Repanbitip; Rerep; Roroia; Sa; Sakau; Samoan; Seke; Shark Bay; Sinesip; Tahitian; Tambotalo; Tana, North; Tana, Southwest; Tangoa; Tasiko, Lewo; Tasmate; Tolomako; Toman Islander; Tongan; Tooga; Torres Islander, Northern; Tutuba; Unua; Uripiv-Atchin; Valpei; Vanuatu Melanesian; Vao; Vatrata; Vietnamese; Vinmavis; Vunapu; Wailapa; Wallisian; Wetamut; Wusi;

வனவாட்டு பற்றிய செய்திகள்

Chris and Cheryl Mason - Chris and Cheryl are both trained recordists, and have served God in Europe, Africa and Vanuatu. They now work in the studio in Sydney doing recording, remastering and data entry.