இஸ்ரேல்

இஸ்ரேல் பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஆசியா
Capital:Jerusalem
Population:7,602,400
Area (sq km):20,700
FIPS Country Code:IS
ISO Country Code:IL
GRN Office:GRN Offices in Asia

Map of இஸ்ரேல்

Map of இஸ்ரேல்

இஸ்ரேல் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

13 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

Arabic, Judeo-Iraqi [Israel] - ISO Language [yhd]

Arabic, Palestinian [Israel] - ISO Language [ajp]

Bukharian [Israel] - ISO Language [bhh]

Domari: Nawari [Israel] [rmt]

Dzhidi [Israel] - ISO Language [jpr]

Hebrew [Israel] - ISO Language [heb]

Judeo-Georgian [Israel] - ISO Language [jge]

Judeo-Tat [Israel] - ISO Language [jdt]

Judeo-Tat [Israel] - ISO Language [jdt]

Ladino [Israel] - ISO Language [lad]

Ladino [Israel] - ISO Language [lad]

Quara [Israel] - ISO Language [ahg]

Yiddish, Eastern [Israel] - ISO Language [ydd]

மக்கள் குழுக்களில் இஸ்ரேல்

Adyghe ▪ Alawite ▪ Amhara, Ethiopian ▪ Arab, Egyptian ▪ Arab, Lebanese ▪ Arab, Palestinian ▪ Arab, Syrian ▪ Arbil ▪ Armenian ▪ Assyrian ▪ Bedouin, Levantine ▪ Deaf ▪ Druze ▪ Dutch ▪ Filipino, Tagalog ▪ Greek ▪ Gypsy, Domari ▪ Italian ▪ Jew, Bukharic Speaking ▪ Jew, Eastern Yiddish-Speaking ▪ Jew, English Speaking ▪ Jew, Ethiopian, Falasha ▪ Jew, French Speaking ▪ Jew, Georgian ▪ Jew, German Speaking ▪ Jew, Hungarian Speaking ▪ Jewish Tat ▪ Jew, Israeli ▪ Jew, Judeo-Berber ▪ Jew, Judeo-Morrocan ▪ Jew, Judeo-Persian ▪ Jew, Kurdistani ▪ Jew, Kurdit ▪ Jew, Polish Speaking ▪ Jew, Portuguese Speaking ▪ Jew, Romanian ▪ Jew, Russian Speaking ▪ Jew, Spanish ▪ Jew, Tunisian ▪ Jew, Turkish ▪ Jew, Yemeni ▪ Karaite ▪ Lishanan ▪ Malayali ▪ Marathi ▪ Samaritan ▪ Spaniard ▪ Yahudic ▪ Yevanic ▪ Yudi, Tripolita'it