கிரீஸ்

கிரீஸ் பற்றிய தகவல்கள்

Region: ஐரோப்பா
Capital: Athens
Population: 10,341,000
Area (sq km): 131,957
FIPS Country Code: GR
ISO Country Code: GR
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of கிரீஸ்

Map of கிரீஸ்

கிரீஸ் இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

2 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

Aromanian [Greece] - ISO Language [rup]

Greek [Greece] - ISO Language [ell]

மக்கள் குழுக்களில் கிரீஸ்

Albanian, Tosk ▪ Americans, U.S. ▪ Arab, Egyptian ▪ Arab, North Iraqi ▪ Arab, Saidi ▪ Arab, Syrian ▪ Armenian ▪ Aromanian ▪ Arvanites ▪ Austrian, Bavarian ▪ British ▪ Bulgarian ▪ Cypriots, Greek ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ Filipino, Tagalog ▪ Fleming ▪ French ▪ German ▪ Greek ▪ Gypsy, Greek ▪ Italian ▪ Japanese ▪ Jew, Greek Speaking ▪ Jew, Spanish ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Macedonian ▪ Meglenite, Vlasi ▪ Persian ▪ Polish ▪ Pomak ▪ Pontic ▪ Romanian ▪ Romani, Balkan ▪ Romani, Vlax ▪ Russian ▪ Serb ▪ South Asian, general ▪ Swahili ▪ Swedish ▪ Tsakonian ▪ Turk ▪ Yoruba