எஸ்டோனியா

எஸ்டோனியா பற்றிய தகவல்கள்

Region: ஐரோப்பா
Capital: Tallinn
Population: 1,323,000
Area (sq km): 45,215
FIPS Country Code: EN
ISO Country Code: EE
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of எஸ்டோனியா

Map of எஸ்டோனியா

எஸ்டோனியா இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

2 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன

Estonian - Macrolanguage [est]

Estonian, Standard - ISO Language [ekk]

மக்கள் குழுக்களில் எஸ்டோனியா

Armenian ▪ Azerbaijani, North ▪ Bashkir ▪ Belorusian ▪ British ▪ Bulgarian ▪ Chuvash ▪ Deaf ▪ Estonian ▪ Finnish ▪ Georgian ▪ German ▪ Greek ▪ Ingrian ▪ Jew, Eastern Yiddish-Speaking ▪ Karelian ▪ Kazakh ▪ Komi-Yazva ▪ Korean ▪ Latvian ▪ Lezgian ▪ Lithuanian ▪ Mari, High ▪ Mordvinian ▪ Ossete ▪ Polish ▪ Romani, Calo ▪ Russian ▪ Rusyn ▪ South Asian, general ▪ Tatar ▪ Udmurt ▪ Ukrainian ▪ Uzbek, Southern ▪ Voro