unfoldingWord 22 - Sự Ra Đời Của Giăng Báp-tít

unfoldingWord 22 - Sự Ra Đời Của Giăng Báp-tít

개요: Luke 1

스크립트 번호: 1222

언어: Vietnamese

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Trước đây, Đức Chúa Trời đã dùng các thiên sứ và các tiên tri để phán bảo dân sự mình. Nhưng 400 năm sau đó Đức Chúa Trời im lặng không phán bảo gì hết. Đột nhiên, một ngày kia, một thiên sứ hiện đến và phán với một thầy tế lễ già tên là Xa-cha-ri về một sứ điệp của Đức Chúa Trời. Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét, vợ mình là những người tin kính Đức Chúa Trời nhưng bà vẫn chưa thể có con.

Thiên sứ nói với Xa-cha-ri: “Vợ ông sẽ sinh một con trai. Hãy đặt tên là Giăng. Người con này sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và sẽ là người chuẩn bị dân sự cho Đấng Mê-si.” Nhưng Xa-cha-ri đáp rằng: “Cả tôi và vợ tôi đều đã quá già để có con. Làm sao tôi biết điều này sẽ xảy ra?”

Thiên sứ bèn đáp lời Xa-cha-ri: “Đức Chúa Trời đã sai ta đến để mang tin tức tốt lành này cho ông. Nhưng vì ông không tin ta nên ông sẽ bị câm cho đến khi đứa trẻ ra đời.” Ngay lập tức, Xa-cha-ri không thể nói được. Rồi thiên sứ rời Xa-cha-ri đi. Sau đó, Xa-cha-ri về nhà và vợ ông có thai.

Khi Ê-li-sa-bét mang thai đến tháng thứ sáu thì thiên sứ đó lại bất ngờ hiện đến cùng một người bà con của Ê-li-sa-bét tên là Ma-ri. Cô là một trinh nữ và đã được hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép. Thiên sứ nói: “Cô sẽ mang thai và sinh một con trai. Hãy đặt tên là Giê-su. Ngài sẽ là Con của Đức Chúa Trời Chí Cao và Ngài sẽ cai trị đời đời.”

Ma-ri trả lời: “Làm sao điều đó xảy ra được khi mà tôi còn là một trinh nữ?” Thiên sứ giải thích rằng: “Đức Thánh Linh sẽ đến trên cô và quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ bao phủ cô. Vì thế con trẻ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và là Con của Đức Chúa Trời.” Ma-ri đã tin và tiếp nhận những gì thiên sứ nói.

Không lâu sau khi thiên sứ phán với Ma-ri, cô đến thăm Ê-li-sa-bét. Ngay khi Ê-li-sa-bét nghe tiếng chào của Ma-ri, con trẻ trong bụng Ê-li-sa-bét liền vui mừng nhảy múa. Hai người phụ nữ ấy cùng nhau vui mừng về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ. Sau khi ở lại nhà Ê-li-sa-bét ba tháng thì Ma-ri trở về nhà.

Sau khi Ê-li-sa-bét sinh một bé trai, bà và Xa-cha-ri chồng bà đặt tên đứa bé là Giăng theo như lời thiên sứ đã phán bảo. Sau đó Đức Chúa Trời cho phép Xa-cha-ri nói được trở lại. Xa-cha-ri nói: “Ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài đã nhớ đến dân sự Ngài! Còn con, con trai ta, con sẽ được gọi là tiên tri của Đức Chúa Trời Chí Cao, con sẽ nói cho mọi người biết cách làm thế nào để có thể nhận được sự tha thứ cho tội lỗi họ.”

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?