unfoldingWord 22 - Johana Pian Thu

unfoldingWord 22 - Johana Pian Thu

개요: Luke 1

스크립트 번호: 1222

언어: Mizo

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Tun hma chuan, Pathianin a mite hnênah a vantirhkohte leh a zawlneite hmangin thu a sawi ṭhin a. Nimahsela, an hnêna thu a sawi lohna chu kum 400 lai a lo ni ta. Thawklehkhatah, Vantirhkoh pakhat hi Pathian thuchah kengin puithiam upa tawh tak Zakaria hnênah a rawn inlâr ta a. Zakaria leh a nupui Elizabeti chu Pathian ngaihsak mi an ni a, nimahsela, Elizabeti chuan fa rêng a nei thei lo va.

Vântirhkoh chuan Zakaria hnênah, “I nupui chuan fapa a hring ang a. A hmingah Johana in sa ang. Thlarau Thianghlimin a khat ang a, mîte chu Messia tan a buatsaih dawn a ni!” a ti a. Zakaria chuan, “Ka nupui leh kei hi fa nei tûr chuan kan upa tawh lutuk a ni! Engtinnge he thil hi a thleng ang tih ka hriat theih ang?” a ti a.

Vantirhkoh chuan Zakaria hnenah, “Pathianin he chanchin Ṭha hi i hnêna sawi tûrin min tîr a ni. Nimahsela mi rin loh avangin, nausen a lo pian hma zawng i ṭawng thei dawn lo a ni,” tiin a chhang a. Chu veleh Zakaria chu a ṭawng thei lo ta nghal a. Tin, Vantirhkoh chuan Zakaria chu a kalsan a. Chumi hnu chuan, Zakaria chu inah a haw a, a nupui chu a lo râi ta a.

Elizabeti naupai chu thla ruk a lo tlin chuan, thawklehkhatah, Vântirhkoh ngai kha Elizabeti laichin, Mari hnênah a rawn inlâr a. Mari chu nula thianghlim, Josefa nena innei tura inhual lai a ni a. Vantirhkoh chuan, “I rai ang a, fapa i hring ang a. A hmingah Isua i sa tûr a ni. Pathian Chungnûngbera Fapa a ni ang a, kumkhuain ro a rêl ang,” a ti a.

Mari chuan, “Chung chu engtin nge ni ang? mipa ka nei si lo,” tiin a chhang a. Vântirhkoh chuan, “Thlarau Thianghlim chu i chungah a rawn thleng ang a, Pathian thiltihtheihna chuan a hliahkhuh ang che. Tichuan, nausên chu Pathian Fapa, mi thianghlim a ni ang,” tiin a hrilhfiah ta a. Mari chuan Vantirhkoh sawi chu a rîng a, a pawm ta a.

Vantirhkohin Mari hnêna thu a sawi hnu rei lo te ah chuan, Mari chuan Elizabeti chu a va tlawh ta a. Elizabetin Mari chibai bûkna thu a hriat veleh Elizabeti pumchhûnga naute chu a che ta a. Pathianin an tana thil a tihsak avang chuan an hlim dun hle a. Mari chu thla thum lai a cham hnu chuan a in lamah a haw leh ta a.

Elizabetin fapa a hrin hnuin, Zakaria leh Elizabeti chuan Vântirhkohin a hrilh angin a hmingah Johana an sa ta a. Tichuan, Pathianin Zakaria chu a ṭawng theih tir leh ta a. Zakaria chuan, “Pathian chu fak rawh u, a mite a hriatrêng avangin! Nang, ka fapa, Pathian Chungnungbera zawlnei ti a koh i la ni ang a, mite hnênah an sualte ngaihdam an la nih dan tur thu i la hriattîr ang,” a ti a.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons