unfoldingWord 22 - János születése

unfoldingWord 22 - János születése

개요: Luke 1

스크립트 번호: 1222

언어: Hungarian

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

A múltban Isten angyalok és próféták által szólt az ő népéhez. Utána eltelt 400 év, amikor Isten nem szólt hozzájuk. Hirtelen egy angyal megjelent egy Istentől származó üzenettel egy idős papnak, Zakariásnak. Zakariás és a felesége, Erzsébet istenfélő emberek voltak, de nem volt egyetlen egy gyermekük sem.

Az angyal azt mondta Zakariásnak: "Feleséged szülni fog egy fiat. Nevezd őt Jánosnak. Szent Szellemmel teljes lesz és ő fogja felkészíteni az embereket a Messiás eljövetelére!" Zakariás így válaszolt: "Feleségem és én túl idősek vagyunk ahhoz, hogy gyermekeink lehessenek. Honnan tudhatnám, hogy ez meglesz?"

Az angyal így válaszolt Zakariásnak: "Isten küldött engem, hogy elhozzam neked ezt a jó hírt. Mivel nem hittél nem fogsz tudni beszélni addig, amíg a gyermek meg nem születik. Zakariás azonnal megnémult. Akkor az angyal elment Zakariástól. Ezután Zakariás hazatért és felesége terhesen maradt.

Amikor Erzsébet hat hónapos terhes volt ugyanaz az angyal hirtelen megjelent Erzsébetnek egy rokonánál, akit Máriának hívtak. Ő szűz volt és eljegyezték hogy egy József nevezetű férfinak legyen a felesége. Az angyal azt mondta: "Terhesen fogsz maradni és szülni fogsz egy fiat. Nevezd őt Jézusnak. Ő a Magasságos Isten Fia lesz és uralkodni fog örökké."

Mária azt válaszolta: "Hogyan lehetséges ez, hiszen én szűz vagyok?" Az angyal megmagyarázta: "A Szent Szellem fog reád szállni és Isten ereje fog beárnyékolni téged. Ezért a gyermek szent lesz, Istennek a Fia." Mária elhitte és elfogadta azt, amit az angyal mondott.

Röviddel azután, hogy az angyal beszélt vele Mária elment meglátogatni Erzsébetet. Ahogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését Erzsébet magzatja elkezdett ujjongani benne. A két asszony együtt örült mindannak, amit Isten végzett velük. Miután ott maradt Erzsébetnél három hónapig Mária hazatért.

Miután Erzsébet megszülte kisfiát, Zakariás és Erzsébet a gyermeket elnevezték Jánosnak, ahogyan az angyal parancsolta. Ekkor Isten megengedte Zakariásnak hogy újra beszéljen. Zakariás azt mondta: "Dicsőség Istennek, mert megemlékezett az ő népéről! Te pedig fiam a Magasságos Isten prófétájának leszel hívva, és el fogod mondani az embereknek hogyan nyerhetnek bűnbocsánatot."

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons