unfoldingWord 22 - Sự Ra Đời Của Giăng Báp-tít

unfoldingWord 22 - Sự Ra Đời Của Giăng Báp-tít

Outline: Luke 1

Script Number: 1222

Language: Vietnamese

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Trước đây, Đức Chúa Trời đã dùng các thiên sứ và các tiên tri để phán bảo dân sự mình. Nhưng 400 năm sau đó Đức Chúa Trời im lặng không phán bảo gì hết. Đột nhiên, một ngày kia, một thiên sứ hiện đến và phán với một thầy tế lễ già tên là Xa-cha-ri về một sứ điệp của Đức Chúa Trời. Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét, vợ mình là những người tin kính Đức Chúa Trời nhưng bà vẫn chưa thể có con.

Thiên sứ nói với Xa-cha-ri: “Vợ ông sẽ sinh một con trai. Hãy đặt tên là Giăng. Người con này sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và sẽ là người chuẩn bị dân sự cho Đấng Mê-si.” Nhưng Xa-cha-ri đáp rằng: “Cả tôi và vợ tôi đều đã quá già để có con. Làm sao tôi biết điều này sẽ xảy ra?”

Thiên sứ bèn đáp lời Xa-cha-ri: “Đức Chúa Trời đã sai ta đến để mang tin tức tốt lành này cho ông. Nhưng vì ông không tin ta nên ông sẽ bị câm cho đến khi đứa trẻ ra đời.” Ngay lập tức, Xa-cha-ri không thể nói được. Rồi thiên sứ rời Xa-cha-ri đi. Sau đó, Xa-cha-ri về nhà và vợ ông có thai.

Khi Ê-li-sa-bét mang thai đến tháng thứ sáu thì thiên sứ đó lại bất ngờ hiện đến cùng một người bà con của Ê-li-sa-bét tên là Ma-ri. Cô là một trinh nữ và đã được hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép. Thiên sứ nói: “Cô sẽ mang thai và sinh một con trai. Hãy đặt tên là Giê-su. Ngài sẽ là Con của Đức Chúa Trời Chí Cao và Ngài sẽ cai trị đời đời.”

Ma-ri trả lời: “Làm sao điều đó xảy ra được khi mà tôi còn là một trinh nữ?” Thiên sứ giải thích rằng: “Đức Thánh Linh sẽ đến trên cô và quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ bao phủ cô. Vì thế con trẻ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và là Con của Đức Chúa Trời.” Ma-ri đã tin và tiếp nhận những gì thiên sứ nói.

Không lâu sau khi thiên sứ phán với Ma-ri, cô đến thăm Ê-li-sa-bét. Ngay khi Ê-li-sa-bét nghe tiếng chào của Ma-ri, con trẻ trong bụng Ê-li-sa-bét liền vui mừng nhảy múa. Hai người phụ nữ ấy cùng nhau vui mừng về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ. Sau khi ở lại nhà Ê-li-sa-bét ba tháng thì Ma-ri trở về nhà.

Sau khi Ê-li-sa-bét sinh một bé trai, bà và Xa-cha-ri chồng bà đặt tên đứa bé là Giăng theo như lời thiên sứ đã phán bảo. Sau đó Đức Chúa Trời cho phép Xa-cha-ri nói được trở lại. Xa-cha-ri nói: “Ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài đã nhớ đến dân sự Ngài! Còn con, con trai ta, con sẽ được gọi là tiên tri của Đức Chúa Trời Chí Cao, con sẽ nói cho mọi người biết cách làm thế nào để có thể nhận được sự tha thứ cho tội lỗi họ.”

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons