unfoldingWord 46 - Pavlus Hristiyan Oluyor

unfoldingWord 46 - Pavlus Hristiyan Oluyor

개요: Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

스크립트 번호: 1246

언어: Turkish

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Saul, İstefanos’u öldürenlerin elbiselerini bekleyen genç adamdı. İsa’ya iman etmiyordu, bu sebeple imanlılara zulmediyordu. Yeruşalim’de ev ev dolaşıyor, kadın erkek demeden imanlıları yakalayıp hapse atıyordu. Baş kâhin Saul’un Şam kentine gitmesi, oradaki Hristiyanları yakalayıp Yeruşalim’e getirmesi için izin verdi.

Saul Şam yolundayken gökten gelen parlak ışık çevresini aydınlattı. Saul yere düştü ve kendisine, “Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?” diyen bir ses duydu. Saul, “Sen kimsin, Efendim?” diye sordu. İsa ona cevap verdi: “Ben İsa’yım. Sen bana zulmediyorsun!”

Saul ayağa kalktığında bir şey göremez oldu. Yoldaşları onu Şam’a götürmeye mecbur oldular. Saul üç gün boyunca bir şey yemedi ve içmedi.

Şam’da Hananya adında bir imanlı adam vardı. Tanrı ona, “Saul’un kaldığı eve git. Gözleri yine görsün diye üstüne ellerini koy.” dedi. Hananya, “Ya Rab, bu adamın imanlılara ne kadar zulmettiğini duydum.” dedi. Tanrı ona şöyle karşılık verdi: “Git! Ben bu adamı, Yahudilere ve diğer milletlerden insanlara benim adımı ilan etmesi için seçtim. Adım uğruna çok acı çekecek.”

Bunun üzerine Hananya Saul’a gitti, üstüne ellerini koydu ve dedi: “Buraya gelirken sana görünen İsa, gözlerinin yine görmesi ve Kutsal Ruh’la dolman için beni gönderdi.” Birdenbire Saul yeniden görmeye başladı ve Hananya onu vaftiz etti. Sonra Saul biraz yemek yiyip gücüne kavuştu.

Bundan hemen sonra Saul Şam’daki Yahudilere, “İsa Tanrı’nın Oğlu’dur!” diye vazetmeye başladı. Yahudiler imanlıları yok etmeye çalışan bu adamın İsa’ya iman etmiş olduğuna şaştılar. Saul Yahudilerle tartışarak İsa’nın Mesih olduğuna dair kanıt gösteriyordu.

Bir süre sonra Yahudiler Saul’u öldürmek için düzen kurdular, birkaç kişiyi kent kapılarını gözlemeye gönderiler. Fakat Saul onların planlarını öğrendi ve dostları Saul’un kaçmasına yardım ettiler. Bir gece onu kent surlarından sarkıttıkları bir sepet içinde aşağı indirdiler. Şam’dan kaçışından sonra Saul İsa hakkında vazetmeye devam etti.

Saul imanlılarla görüşmek için Yeruşalim’e gitti. Fakat imanlılar ondan korkuyorlardı. Sonra Barnaba adında bir imanlı Saul’u alıp havarilere götürdü ve onlara Saul’un Şam’da nasıl cesaretle vazettiğini anlattı. Bundan sonra imanlılar Saul’u kabul ettiler.

Zulüm yüzünden Yeruşalim’den kaçan bazı imanlılar Antakya’ya kadar gittiler ve İsa hakkında vazettiler. Antakya’daki insanların çoğu Yahudi değildi ve ilk kez Yahudi olmayanlardan oluşan büyük bir kalabalık imana geldi. Barnaba’yla Saul bu yeni imanlılara İsa’yla ilgili daha çok şeyler öğretmek ve kiliseyi güçlendirmek amacıyla oraya gittiler. İsa’ya iman edenlere ilk kez Antakya’da Hristiyan adı verildi.

Bir gün Antakya’daki imanlılar oruç tutup dua ederlerken Kutsal Ruh onlara, “Barnaba’yla Saul’u kendilerini çağırdığım işe ayırın.” diye buyurdu. Bunun üzerine Antakya’daki imanlılar, Barnaba’yla Saul’un üstüne ellerini koyarak dua ettiler. Sonra başka yerlerde İsa’yla ilgili sevindirici haberi vazetmeleri için onları yolcu ettiler. Barnaba’yla Saul çeşitli milletlerden insanlara vazettiler ve birçok insan İsa’ya iman etti.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?