unfoldingWord 46 - Pál kereszténnyé lesz

unfoldingWord 46 - Pál kereszténnyé lesz

개요: Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

스크립트 번호: 1246

언어: Hungarian

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Saul az a fiatalember volt, aki azoknak a köntöseit őrizte akik megölték Istvánt. Ő nem hitt Jézusban ezért üldözte a hívőket. Jeruzsálemben házról házra járt, hogy elfogja úgy a férfiakat mint a nőket és börtönbe zárja őket. A főpap engedélyt adott Saulnak arra, hogy elmenjen Damaszkusz városába, hogy elfogja a keresztényeket és visszavigye őket Jeruzsálembe.

Míg Saul útban volt Damaszkusz felé egy mennyei sugárzó fény világított fel körülötte és a földre esett. Saul hallotta, hogy valaki azt mondja: "Saul, Saul, miért üldözöl engem?" Saul megkérdezte: "Ki vagy te Mester?" Jézus válaszolt neki: "Én vagyok Jézus. Te engem üldözöl!"

Mikor Saul felkelt nem látott. Barátai kellett elvezessék Damaszkuszba. Saul három napig nem evett és nem ivott semmit sem.

Damaszkuszban volt egy Ananiás nevezetű tanítvány. Isten azt mondta neki: "Menj el abba a házba, ahol Saul van. Tedd a kezeidet reá, hogy újból lásson." Ananiás azonban azt mondta: "Uram, hallottam, hogy ez az ember üldözte a hívőket." Isten azt válaszolta neki: "Menj, mert kiválasztottam őt, hogy nevemet hirdesse a zsidóknak és sok más népcsoportból levő embernek. Sokat fog majd szenvedni az én nevemért."

Ekkor Ananiás elment Saulhoz, kezeit reá tette és azt mondta: "Jézus, aki megjelent neked útban errefelé, ő küldött engem hozzád hogy visszanyerd szemeid látását és hogy beteljél Szent Szellemmel." Saul azonnal visszanyerte látását és Ananiás megkeresztelte. Ekkor Saul evett egy kicsit és visszanyerte az erejét is.

Saul azonnal elkezdett a damaszkuszi zsidóknak prédikálni mondva: "Jézus az Isten Fia!" A zsidók meglepődtek hogy az az ember aki próbálta tönkretenni a hívőket most maga is hitt Jézusban! Saul meggyőzően beszélt a zsidókkal és bizonyította nekik, hogy Jézus volt a Messiás.

Néhány nap után a zsidók tervet szőttek hogy megölik Sault. Embereket küldtek ki a városkapukhoz, hogy figyeljék és öljék meg, ha arra megy. Saul azonban hallott erről a tervről és a barátai segítettek neki elmenekülni. Egyik éjjel leengedték őt egy kosárban a városfalon. Miután Saul elmenekült Damaszkuszból folyamatosan prédikált Jézusról.

Saul elment Jeruzsálembe találkozni a tanítványokkal, ők azonban féltek tőle. Ekkor egy Barnabás nevezetű hívő Sault az apostolokhoz vitte és elmondta hogy milyen bátran prédikált Saul Damaszkuszban. Ezután a tanítványok elfogadták Sault.

Néhány hívő aki az üldöztetés alatt elmenekült Jeruzsálemből messzire utazott, egészen Antiókia városáig, ahol Jézusról prédikáltak. Antiókiában a legtöbb ember nem zsidó volt, és most történt először, hogy sokan közülük is hívőkké lettek. Barnabás és Saul elutazott ezekhez az új hívőkhöz, hogy többet tanítsanak nekik Jézusról és hogy erősítsék a gyülekezetet. Antiókiában volt az, hogy a hívőket először keresztényeknek nevezték.

Egyik nap miközben az antiókiai keresztények imádkoztak és böjtöltek a Szent Szellem azt mondta nekik: "Válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amire elhívtam őket." Ekkor az Antiókiai gyülekezet kezeiket reájuk helyezve imádkoztak Barnabásért és Saulért. Utána elküldték őket, hogy prédikálják a Jézusról szóló jó hírt más tájakon is. Barnabás és Saul sok népcsoportból levő embert tanított és sokan hittek Jézusban.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons