unfoldingWord 46 - Paula Kristian a rawn ni

unfoldingWord 46 - Paula Kristian a rawn ni

개요: Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

스크립트 번호: 1246

언어: Mizo

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Saula chu Stephena thattute puan lo vensaktu tlangval kha a ni a. Ani chuan Isua a ring lo va, tichuan, ringtute chu a tiduhdah ta a. Ringtu a hmei a paa mana tanina khung tûrin Jerusalem khuaa in tinah chuan a kal ṭhin a. Puithiam lalberin Saula chu Damaska khawpuia kala Kristiante man tûr leh Jerusalema hruai leh tûrin phalna a pe ta a.

Saula chu Damaska khaw pana a kal laiin, vân ata êng tak hian a vel chu a rawn en a, ani chu leiah a tlu ta a. Saula chuan tu emawin, “Saula! Saula! nangin engati nge mi tihduhdah hi?” a tih chu a hria a. Saula chuan, “Tunge i nih, Lalpa?” a ti a. Isuan a chhang a, “Isua, i tihduhdah hi ka ni,” a ti a.

Saula chu lei ata chu a tho va, engmah a hmu thei ta lo va. A ṭhiante chuan ani chu Damaska khuaah kai chunga an hruai luh a lo ngai ta a. Saula chuan ni thum chhung engmah eiin a in lo va.

Damaskaah chuan zirtîr pakhat a hming Anania a awm a. Pathianin a hnênah, “Saula thlênnaah va kal rawh. A mit a vâr leh theihna tûrin a chungah i kut i nghat dawn nia,” a ti a. Nimahsela, Anania chuan, “Lalpa, he mi hian ringtute a tihduhdah ṭhin thu ka hria asin,” a ti a. Pathian chuan a chhang a, “Va kal mai rawh! Judate leh hnam dang te hnêna ka hming puangtu atan ka thlang tawh a ni. Ka hming avangin hrehawm tam tak a la tuar dawn a ni,” a ti a.

Tichuan, Anania chu Saula hnênah a kal a, a chungah chuan a kut a nghat a, a hnênah, “Isua, he lai hmun pana i kal laia i hnêna rawn inlâra khan, i mit a lo vâr leh theihnan leh Thlarau Thianghlima i lo khah theihnan i hnenah hian min tîr a ni,” a ti a. Saula chuan a hmu thei leh ta a, tin, Anania chuan ani chu a baptis ta a. Tin, Saula chuan chaw te a ei a, a lo chak leh ta a.

Saula chuan Damaska a Juda mite hnênah chuan thuhril a ṭan ta nghal a, “Isua hi Pathian Fapa a ni!” tiin a sawi a. Judate chuan tun hmaa ringtute tiduhdah ṭhintu khan tunah Isua a lo ring ve ta tih an hmuh chuan mak an ti hle a! Saula chuan Judate hnênah Isua chu Messia a nihzia fiah tak leh awihawm takin a sawipui ṭhin a.

Ni tam tak hnuah chuan, Judate chuan Saula thah dan tûr remruatna an siam ta a. An thah theihnan mite chu khawpui luhnaa amah lo chang tûrin an tîr a. Nimahsela, Sualan an thiltum chu a lo hria a, a tlanchhuah theihnan a ṭhianten an lo pui a. Zan khat chu amah chu bawmin khawpui bangah an khai thla ta a ni. Saulan Damaska a chhuahsan hnu chuan, Isua chanchin a hril chhunzawm ta zêl a.

Saula chu Jerusalemah zirtîrte hmu tûrin a kal ta a, nimahsela, amah chu an lo hlau va. Tichuan, ringtu Barnaba chuan Saula chu tirhkohte hnênah a hruai a, Saulan Damaska khuaa huai taka thu a hrilzia te chu anmahni chu a hrilh ta a. Chumi hnuah chuan, zirtîrte chuan Saula chu an lo pawm ta a.

Tihduhdahna avanga ringtu ṭhenkhat Jerusalem tlanchhiatsantûte chu hmun hla tak Antiokei khawpui thleng an han kal a, Isua chanchin an hril zel a. Antiokei a mi tam zawk chu Juda mi an ni lo va, nimahsela, an zînga mi tam tak te chu a vawi khatna atân rîngtu an lo ni ve ta a. Barnaba leh Saula te chu chung mite hnenah chuan Isua chanchin zirtîr belh zêl tur leh Kohhran tichak tûrin an han kal ta a. Antiokei ah chuan a ni Isua rîngtute chu “Kristiante” tia an koh tan ni.

Ni khat chu, Antiokei khuaa Kristiante chu chawngheia an ṭawngṭai laiin, Thlarau Thianghlim chuan an hnênah, “Barnaba leh Saula te hi ka koh chhan hna thawk turin tihrang rawh u,” a ti a. Tichuan, Antiokei kohhran chuan Barnaba leh Saula tân chuan an ṭawngṭai ta a, an chungah an kut an nghat a. Tin, anni chu hmun dang tam taka Isua chanchin ṭha chu hril tûrin an tirchhuak ta a. Barnaba leh Saula chuan hnam hrang hrang a mite chu an zirtîr a, mi tam takin Isua an lo ring ta a.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons