unfoldingWord 46 - Pavle postaje hrišćanin

unfoldingWord 46 - Pavle postaje hrišćanin

개요: Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

스크립트 번호: 1246

언어: Serbian

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Savle je bio onaj mladić koji je čuvao odeću ljudi koji su ubili Stefana. On nije verovao u Isusa, pa je progonio vernike. Išao je od kuće do kuće u Jerusalimu da bi hvatao i muškarce i žene i bacio ih u zatvor. Veliki sveštenik je Savlu dao dopuštenje da ode u grad Damask kako bi i onde uhvatio hrišćane i doveo ih nazad u Jerusalim.

Dok je Savle putovao za Damask, sjajno svetlo s neba zasjalo je svuda oko njega, tako da je pao na zemlju. Savle je čuo nekoga kako govori: "Savle! Savle! Zašto me progoniš?" Savle je pitao: "Ko si ti, Gospodaru?" Isus mu je odgovorio: "Ja sam Isus. Ti mene progoniš!"

Kad je Savle ustao, nije mogao videti. Njegovi prijatelji su ga odveli u Damask. Savle nije ništa ni jeo ni pio tri dana.

U Damasku je živeo učenik koji se zvao Ananija. Bog mu je rekao: "Idi u kuću gde je Savle odseo. Stavi svoje ruke na njega da bi on mogao ponovo videti." Međutim, Ananija je rekao: "Gospodaru, čuo sam kako je ovaj čovek progonio vernike." Bog mu je odgovorio: "Idi! Odabrao sam ga da objavljuje moje ime Jevrejima i ljudima iz drugih naroda. On će mnogo trpeti za moje ime."

Stoga je Ananija otišao Savlu, stavio ruke na njega i rekao: "Isus koji ti se objavio na putu ovamo poslao me da ti se vrati vid i da budeš ispunjen Duhom Svetim." Savle je odmah mogao videti, a Ananija ga je krstio. Onda je Savle nešto pojeo i snaga mu se vratila.

Savle je odmah počeo propovedati Jevrejima u Damasku, govoreći: "Isus je Sin Božiji!" Jevreji su bili zadivljeni da čovek koji je pokušavao uništiti vernike sada isto veruje u Isusa! Savle je raspravljao sa Jevrejima, dokazujući da Isus jest Mesija.

Nakon mnogo dana, Jevreji su skovali plan da ubiju Savla. Poslali su ljude da ga traže na gradskim vratima kako bi ga ubili. No, Savle je čuo za taj plan, tako da su mu njegovi prijatelji pomogli pobeći. Jedne noći, spustili su ga preko zidina u košari. Nakon što je Savle pobegao iz Damaska, nastavio je propovedati o Isusu.

Savle je otišao u Jerusalim da bi se susreo s učenicima, ali oni su ga se bojali. Tada je vernik koji se zvao Varnava odveo Savla k apostolima i rekao im kako je Savle hrabro propovedao u Damasku. Nakon toga, učenici su prihvatili Savla.

Neki vernici koji su pobegli od progonstva u Jerusalimu, otišli su daleko u grad Antiohiju i propovedali o Isusu. Većina ljudi u Antiohiji nisu bili Jevreji, ali, po prvi put, puno je njih postalo vernicima. Varnava i Savle su otišli tamo da bi poučili te nove vernike više o Isusu i osnažili crkvu. Upravo su u Antiohiji oni koji veruju u Isusa prvi puta bili prozvani "hrišćani".

Jednog dana, dok su hrišćani u Antiohiji postili i molili, Duh Sveti im je rekao: "Odvojite mi Varnavu i Savla da rade delo na koje sam ih pozvao." Stoga se crkva u Antiohiji molila za Varnavu i Savla, i vernici su položili ruke na njih da ih blagoslove. Poslali su ih da propovedaju radosnu vest o Isusu na mnogim drugim mestima. Varnava i Savle su poučavali ljude iz različitih naroda, i mnogi su poverovali u Isusa.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?