Nhìn, nghe và sống7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế - Kinyarwanda

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển 7 bao gồm loat truyện tích Kinh Thánh Nghe-Nhìn về Chúa Jesus, bắt đầu từ sách Phúc âm Lu-ca và Giăng. Dành cho mục đích truyền giảng, gây dựng Hội thánh và giảng dạy Thánh Kinh có hệ thống.

Tên chương trình: 81648
Các tin tức cập nhật: 59:44
Ngôn ngữ: Kinyarwanda
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Hình 1. The Birth of Jesus

3:43

1. Hình 1. The Birth of Jesus

Hình 2. Jesus Turns Water into Wine

2:59

2. Hình 2. Jesus Turns Water into Wine

Hình 3. Jesus Speaks to Nicodemus

1:57

3. Hình 3. Jesus Speaks to Nicodemus

Hình 4. A Ruler Kneels before Jesus

2:08

4. Hình 4. A Ruler Kneels before Jesus

Hình 5. The Sick Man at the Pool

2:20

5. Hình 5. The Sick Man at the Pool

Hình 6. Jesus Feeds 5000 People

2:11

6. Hình 6. Jesus Feeds 5000 People

Hình 7. Jesus Walks on the Water

3:58

7. Hình 7. Jesus Walks on the Water

Hình 8. Jesus Heals a Blind Man

3:32

8. Hình 8. Jesus Heals a Blind Man

Hình 9. Jesus Calls Lazarus from Death

3:42

9. Hình 9. Jesus Calls Lazarus from Death

Hình 10. Jesus Dies on the Cross

3:16

10. Hình 10. Jesus Dies on the Cross

Hình 11. Mary and Jesus at the Tomb

4:25

11. Hình 11. Mary and Jesus at the Tomb

Hình 12. Jesus Appears to His Friends

3:17

12. Hình 12. Jesus Appears to His Friends

Hình 13. Jesus Teaches Two Friends

3:27

13. Hình 13. Jesus Teaches Two Friends

Hình 14. The Son Among the Pigs

3:08

14. Hình 14. The Son Among the Pigs

Hình 15. Con trai đã mất Comes Home

2:59

15. Hình 15. Con trai đã mất Comes Home

Hình 16. The Wealth of a Rich Man

3:29

16. Hình 16. The Wealth of a Rich Man

Hình 17. The Beggar and the Rich Man

2:05

17. Hình 17. The Beggar and the Rich Man

Hình 18. The Friend at the Door

1:23

18. Hình 18. The Friend at the Door

Hình 19. Two Men in God's House

0:46

19. Hình 19. Two Men in God's House

Hình 20. A Man Sows His Seed

1:40

20. Hình 20. A Man Sows His Seed

Hình 21. The Seed Grows

1:03

21. Hình 21. The Seed Grows

Hình 22. Help for an Injured Man

0:28

22. Hình 22. Help for an Injured Man

Hình 23. The House Owner Comes Home

1:18

23. Hình 23. The House Owner Comes Home

Hình 24. The Man up a Tree

0:20

24. Hình 24. The Man up a Tree

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 1990 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?