Nhìn, nghe và sống 4 Tôi tớ của Chúa - Kpelle, Guinea

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 78088
Các tin tức cập nhật: 23:27
Ngôn ngữ: Kpelle, Guinea
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Lời giới thiệu & Tranh 1 (Rùp 1: Sa sàc anĩh đuaĩq dơuq mưng di kaya ờq lơpa) ▪ Tranh 2 (Rùp 2: Na-ô-mi sì Ru-tơ mai wơq lơgar Ju-đa) ▪ Tranh 3 (Rùp 3: Ru-tơ pãq hamã pơdai yuãq) ▪ Tranh 4 (Rùp 4: Ru-tơ sì Bô-ô dơlãp làc poh pơdai) ▪ Tranh 5 (Rùp 5: Bô-ô sì dơgrữq pô tahã dơlãp Bet-le-hem) ▪ Tranh 6 (Rùp 6: Ma-ri sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 7 (Rùp 7: An-ne iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 8 (Rùp 8: Sa-mu-el dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 9 (Rùp 9: Sa-mu-el iơu lơkơu ga vual-vơla Ju-đa) ▪ Tranh 10 (Rùp 10: Sa-mu-el vũh mơnhàq ga Sau-lơ) ▪ Tranh 11 (Rùp 11: Sau-lơ hẽt ao Sa-mu-el) ▪ Tranh 12 (Rùp 12: Yàc Je-su dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 13 (Rùp 13: Davit mơnuĩh dlãc avo chãc khin) ▪ Tranh 14 (Rùp 14: Davit sì mơnuĩh prong rồp) ▪ Tranh 15 (Rùp 15: Sau-lơ duah pơnrẽq pioh pamơtai Davit) ▪ Tranh 16 (Rùp 16: Davit ôh pamơtai Sau-lơ) ▪ Tranh 17 (Rùp 17: Davit hũ pơdơc ngãq pitao) ▪ Tranh 18 (Rùp 18: Davit sì Bat-sa-ba) ▪ Tranh 19 (Rùp 19: Sa voh sàc ga Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 20 (Rùp 20: Yàc Je-su trôh pãq pơlơi Je-ru-sa-lem) ▪ Tranh 21 (Rùp 21: Chĩp àq ròc E-li) ▪ Tranh 22 (Rùp 22: E-li sì apôi Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 23 (Rùp 23: E-li đìq pãq dlòc lơngĩq) ▪ Tranh 24 (Rùp 24: E-li Yàc Je-su sì Môi-se)

23:27

1. Lời giới thiệu & Tranh 1 (Rùp 1: Sa sàc anĩh đuaĩq dơuq mưng di kaya ờq lơpa) ▪ Tranh 2 (Rùp 2: Na-ô-mi sì Ru-tơ mai wơq lơgar Ju-đa) ▪ Tranh 3 (Rùp 3: Ru-tơ pãq hamã pơdai yuãq) ▪ Tranh 4 (Rùp 4: Ru-tơ sì Bô-ô dơlãp làc poh pơdai) ▪ Tranh 5 (Rùp 5: Bô-ô sì dơgrữq pô tahã dơlãp Bet-le-hem) ▪ Tranh 6 (Rùp 6: Ma-ri sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 7 (Rùp 7: An-ne iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 8 (Rùp 8: Sa-mu-el dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 9 (Rùp 9: Sa-mu-el iơu lơkơu ga vual-vơla Ju-đa) ▪ Tranh 10 (Rùp 10: Sa-mu-el vũh mơnhàq ga Sau-lơ) ▪ Tranh 11 (Rùp 11: Sau-lơ hẽt ao Sa-mu-el) ▪ Tranh 12 (Rùp 12: Yàc Je-su dòq dơlãp sàc Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 13 (Rùp 13: Davit mơnuĩh dlãc avo chãc khin) ▪ Tranh 14 (Rùp 14: Davit sì mơnuĩh prong rồp) ▪ Tranh 15 (Rùp 15: Sau-lơ duah pơnrẽq pioh pamơtai Davit) ▪ Tranh 16 (Rùp 16: Davit ôh pamơtai Sau-lơ) ▪ Tranh 17 (Rùp 17: Davit hũ pơdơc ngãq pitao) ▪ Tranh 18 (Rùp 18: Davit sì Bat-sa-ba) ▪ Tranh 19 (Rùp 19: Sa voh sàc ga Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 20 (Rùp 20: Yàc Je-su trôh pãq pơlơi Je-ru-sa-lem) ▪ Tranh 21 (Rùp 21: Chĩp àq ròc E-li) ▪ Tranh 22 (Rùp 22: E-li sì apôi Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 23 (Rùp 23: E-li đìq pãq dlòc lơngĩq) ▪ Tranh 24 (Rùp 24: E-li Yàc Je-su sì Môi-se)

Ghi chú về bản thu

Same both sides.

Băng nghe này không đạt tiêu chuẩn của GRN cho chất lượng âm thanh. Chúng tôi hy vọng giá trị của thông điệp này bằng ngôn ngữ mà người nghe ưu tiên sẽ giúp khắc phục các trở ngại, Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về băng ghi âm này

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 1998 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?