Nhìn, nghe và sống 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI - Kpelle, Guinea

Bản nghe này có hữu ích không?

Hãy chọn 2 trong số các câu chuyện Kinh Thánh dưới dạng nghe-nhìn về Jacod, Joseph, Moses. Dành cho mục đích truyền bá Phúc âm, mở mang nhà thờ và những lời răn của đạo Thiên chúa có hệ thống

Tên chương trình: 78086
Các tin tức cập nhật: 43:19
Ngôn ngữ: Kpelle, Guinea
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Lời giới thiệu & Tranh 1 (Rùp 1: Dua adơi sơai) ▪ Tranh 2 (Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp) ▪ Tranh 3 (Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban) ▪ Tranh 4 (Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 5 (Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp) ▪ Tranh 6 (Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi) ▪ Tranh 7 (Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc) ▪ Tranh 8 (Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam) ▪ Tranh 9 (Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ) ▪ Tranh 10 (Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ) ▪ Tranh 11 (Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi) ▪ Tranh 12 (Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ) ▪ Tranh 13-A

21:40

1. Lời giới thiệu & Tranh 1 (Rùp 1: Dua adơi sơai) ▪ Tranh 2 (Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp) ▪ Tranh 3 (Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban) ▪ Tranh 4 (Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 5 (Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp) ▪ Tranh 6 (Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi) ▪ Tranh 7 (Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc) ▪ Tranh 8 (Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam) ▪ Tranh 9 (Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ) ▪ Tranh 10 (Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ) ▪ Tranh 11 (Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi) ▪ Tranh 12 (Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ) ▪ Tranh 13-A

Tranh 13-B ▪ Tranh 14 (Rùp 14: Môi-se sì buôr duơi) ▪ Tranh 15 (Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao) ▪ Tranh 16 (Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai) ▪ Tranh 17 (Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq) ▪ Tranh 18 (Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah) ▪ Tranh 19 (Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 20 (Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale) ▪ Tranh 21 (Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla) ▪ Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se) ▪ Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi) ▪ Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq)

21:38

2. Tranh 13-B ▪ Tranh 14 (Rùp 14: Môi-se sì buôr duơi) ▪ Tranh 15 (Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao) ▪ Tranh 16 (Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai) ▪ Tranh 17 (Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq) ▪ Tranh 18 (Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah) ▪ Tranh 19 (Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq) ▪ Tranh 20 (Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale) ▪ Tranh 21 (Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla) ▪ Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se) ▪ Tranh 23 (Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi) ▪ Tranh 24 (Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq)

Băng nghe này không đạt tiêu chuẩn của GRN cho chất lượng âm thanh. Chúng tôi hy vọng giá trị của thông điệp này bằng ngôn ngữ mà người nghe ưu tiên sẽ giúp khắc phục các trở ngại, Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về băng ghi âm này

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 1998 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?