01. Gênese - Emakhuwani

Bản nghe này có hữu ích không?

Các bài đọc Kinh thánh bằng âm thanh của toàn bộ sách Kinh thánh được dịch cụ thể, được công nhận và có ít hoặc không có chú thích.

Tên chương trình: 67556
Các tin tức cập nhật: 1:45:18
Ngôn ngữ: Emakhuwani

Tài liệu tải về và đặt mua

01. Criacão, Gênese 1:1-31

8:19

1. 01. Criacão, Gênese 1:1-31

02. Criacão do Homem, Gênese 2:7-25

5:07

2. 02. Criacão do Homem, Gênese 2:7-25

03. Queda da Humanidade, Gênese 3:1-19

5:29

3. 03. Queda da Humanidade, Gênese 3:1-19

04. Cain e Abel, Gênese 4:1-16

3:41

4. 04. Cain e Abel, Gênese 4:1-16

12. A Chamada de Abraão, Gênese 12:1-9

2:57

5. 12. A Chamada de Abraão, Gênese 12:1-9

22. Sacrificio de Isaac, Gênese 22:1-18

3:50

6. 22. Sacrificio de Isaac, Gênese 22:1-18

37.1. Sonhos de José editado, Gênese 37:1-11

5:05

7. 37.1. Sonhos de José editado, Gênese 37:1-11

37.2. José e vendido, Gênese 37:12-36

9:33

8. 37.2. José e vendido, Gênese 37:12-36

39. José na casa do Podifar, Gênese 39:1-23

5:09

9. 39. José na casa do Podifar, Gênese 39:1-23

40. José inter sonhos na prisão, Gênese 40:1-23

5:27

10. 40. José inter sonhos na prisão, Gênese 40:1-23

41.1. Sonho do Farão, Gênese 41:1-13

5:53

11. 41.1. Sonho do Farão, Gênese 41:1-13

41.2. José inter sonhos do Farao, Gênese 41:14-36

5:13

12. 41.2. José inter sonhos do Farao, Gênese 41:14-36

41.3. José governador, Gênese 41:37-57

5:40

13. 41.3. José governador, Gênese 41:37-57

42.1. Irmãos de José no Egipto, Gênese 42:1-24

5:34

14. 42.1. Irmãos de José no Egipto, Gênese 42:1-24

42.2. Irmãos de José voltam, Gênese 42:25-38

4:03

15. 42.2. Irmãos de José voltam, Gênese 42:25-38

43.1 Jacob fala dotra viagem para Egipto, Gênese 43:1-14

3:40

16. 43.1 Jacob fala dotra viagem para Egipto, Gênese 43:1-14

43.2. Os Irmãos de José de novo para Egipto, Gênese 43:15-34

6:19

17. 43.2. Os Irmãos de José de novo para Egipto, Gênese 43:15-34

44.1. O copo de Prata, Gênese 44:1-17

5:15

18. 44.1. O copo de Prata, Gênese 44:1-17

44.2. Intervencão de Judas, Gênese 44:18-34

3:33

19. 44.2. Intervencão de Judas, Gênese 44:18-34

45. José faz se conhecer, Gênese 45:1-21

5:20

20. 45. José faz se conhecer, Gênese 45:1-21

Băng nghe này không đạt tiêu chuẩn của GRN cho chất lượng âm thanh. Chúng tôi hy vọng giá trị của thông điệp này bằng ngôn ngữ mà người nghe ưu tiên sẽ giúp khắc phục các trở ngại, Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về băng ghi âm này

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2022 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?