Mtumishi Wanga Mnungu [Nhìn, nghe và sống 4 Tôi tớ của Chúa] - Makonde

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 4 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 65057
Các tin tức cập nhật: 33:16
Ngôn ngữ: Makonde
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Utangulizi ♦ Familia Itukuta Indala [Lời giới thiệu ▪ Hình 1. A Family Flees from Famine]

2:21

1. Utangulizi ♦ Familia Itukuta Indala [Lời giới thiệu ▪ Hình 1. A Family Flees from Famine]

Naomi na Ruthu vauya Israel [Hình 2. Naomi and Ru-tơ Return to Israel]

1:04

2. Naomi na Ruthu vauya Israel [Hình 2. Naomi and Ru-tơ Return to Israel]

Ruthu Kuvavuna [Hình 3. Ru-tơ in The Harvest Field]

1:10

3. Ruthu Kuvavuna [Hình 3. Ru-tơ in The Harvest Field]

Ruthu na Boazi vave Msakafu ya kuhuli Nafaka [Hình 4. Ru-tơ and Boaz at the Threshing Floor]

0:52

4. Ruthu na Boazi vave Msakafu ya kuhuli Nafaka [Hình 4. Ru-tơ and Boaz at the Threshing Floor]

Boazi na Vazee va Bethelehemu [Hình 5. Boaz and the Elders of Bethlehem]

1:12

5. Boazi na Vazee va Bethelehemu [Hình 5. Boaz and the Elders of Bethlehem]

Mariamu na Malaika waki Mnungu [Hình 6. Mary and the Angel of God]

1:33

6. Mariamu na Malaika waki Mnungu [Hình 6. Mary and the Angel of God]

Hana amnyua Mnungu [Hình 7. Hannah Prays to God]

1:25

7. Hana amnyua Mnungu [Hình 7. Hannah Prays to God]

Mwana Samueli mnyumba mwanga Mnungu [Hình 8. The Child Samuel in the House of God]

2:01

8. Mwana Samueli mnyumba mwanga Mnungu [Hình 8. The Child Samuel in the House of God]

Samueli Avayuwila Israel [Hình 9. Samuel Prays for Israel]

1:34

9. Samueli Avayuwila Israel [Hình 9. Samuel Prays for Israel]

Samueli Amimini Sauli Mahuta [Hình 10. Samuel Anoints Saul with Oil]

1:24

10. Samueli Amimini Sauli Mahuta [Hình 10. Samuel Anoints Saul with Oil]

Sauli aleka Joho lyanga Samueli [Hình 11. Saul Tears Samuel's Robe]

1:40

11. Sauli aleka Joho lyanga Samueli [Hình 11. Saul Tears Samuel's Robe]

Yesu Myumba Mwanga Mnungu [Hình 12. Jesus in the House of God]

1:46

12. Yesu Myumba Mwanga Mnungu [Hình 12. Jesus in the House of God]

Daudi Achunga Vangandolo [Hình 13. David, The Brave Shepherd]

1:09

13. Daudi Achunga Vangandolo [Hình 13. David, The Brave Shepherd]

Daudi na Goliath [Hình 14. David and the Giant]

1:19

14. Daudi na Goliath [Hình 14. David and the Giant]

Sauli Alinga Kumwala Daudi [Hình 15. Saul Tries to Kill David]

1:11

15. Sauli Alinga Kumwala Daudi [Hình 15. Saul Tries to Kill David]

Daudi Amng'uruni Sauli [Hình 16. David Spares Saul's Life]

1:00

16. Daudi Amng'uruni Sauli [Hình 16. David Spares Saul's Life]

Daudi Avamfalme [Hình 17. David is Made King]

0:58

17. Daudi Avamfalme [Hình 17. David is Made King]

Daudi na Bethsheba [Hình 18. David and Bathsheba]

1:18

18. Daudi na Bethsheba [Hình 18. David and Bathsheba]

Nyumba Yanga Mnungu [Hình 19. A House for God]

1:08

19. Nyumba Yanga Mnungu [Hình 19. A House for God]

Ahinji Yerusalemu [Hình 20. Jesus Comes into Jerusalem]

1:10

20. Ahinji Yerusalemu [Hình 20. Jesus Comes into Jerusalem]

Chuni Amwing'a Chakulya Eliya [Hình 21. The Birds Feed Elijah]

1:25

21. Chuni Amwing'a Chakulya Eliya [Hình 21. The Birds Feed Elijah]

Eliya na Moto wanga Mnungu [Hình 22. Elijah and the Fire of God]

1:07

22. Eliya na Moto wanga Mnungu [Hình 22. Elijah and the Fire of God]

Eliya Apaa Mbinguni [Hình 23. Elijah Goes to Heaven]

1:31

23. Eliya Apaa Mbinguni [Hình 23. Elijah Goes to Heaven]

Eliya pamo na Yesu na Musa [Hình 24. Elijah with Jesus and Moses]

1:48

24. Eliya pamo na Yesu na Musa [Hình 24. Elijah with Jesus and Moses]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2015 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?