Ushindi Kupitila Kwanga Mnungu [Nhìn, nghe và sống 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời] - Makonde

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic

Tên chương trình: 65056
Các tin tức cập nhật: 50:29
Ngôn ngữ: Makonde
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Utangulizi ♦ Yoshua Apanyana na Vaameleki [Lời giới thiệu ▪ Hình 1. Giô-suê Fights The Amalekites]

2:36

1. Utangulizi ♦ Yoshua Apanyana na Vaameleki [Lời giới thiệu ▪ Hình 1. Giô-suê Fights The Amalekites]

Vapelelezi Vahaleke na Matunda Vanaan [Hình 2. The Spies with the Fruit of Canaan]

3:23

2. Vapelelezi Vahaleke na Matunda Vanaan [Hình 2. The Spies with the Fruit of Canaan]

Israel Kuvuka Muto Yurudani [Hình 3. The People of Israel Cross the River]

2:25

3. Israel Kuvuka Muto Yurudani [Hình 3. The People of Israel Cross the River]

Kumotoka Ukuta wa Yeriko [Hình 4. The Walls of Jericho Fall Down]

2:48

4. Kumotoka Ukuta wa Yeriko [Hình 4. The Walls of Jericho Fall Down]

Israeli Vanishinda na Vanu vya Ai [Hình 5. Israel Flees from Ai]

2:21

5. Israeli Vanishinda na Vanu vya Ai [Hình 5. Israel Flees from Ai]

Hukumu Yanga Akani [Hình 6. The Judgment of Achan]

1:33

6. Hukumu Yanga Akani [Hình 6. The Judgment of Achan]

Liduvi na Mwezi Viniimila Yoshua [Hình 7. The Sun and the Moon Stand Still]

1:30

7. Liduvi na Mwezi Viniimila Yoshua [Hình 7. The Sun and the Moon Stand Still]

Yoshuan Aveng'a Usia Israel [Hình 8. Giô-suê Instructs the People]

1:24

8. Yoshuan Aveng'a Usia Israel [Hình 8. Giô-suê Instructs the People]

Debora amtaa moyo Baraka [Hình 9. Deborah Speaks for God]

0:50

9. Debora amtaa moyo Baraka [Hình 9. Deborah Speaks for God]

Mnungu asaidia Baraka Kupanyana [Hình 10. God Helps Defeat Sisera]

0:56

10. Mnungu asaidia Baraka Kupanyana [Hình 10. God Helps Defeat Sisera]

Yaele amwalala Sisera [Hình 11. Jael Kills Sisera]

1:23

11. Yaele amwalala Sisera [Hình 11. Jael Kills Sisera]

Sherehe ya Vana va Israeli [Hình 12. Israel Celebrates]

1:41

12. Sherehe ya Vana va Israeli [Hình 12. Israel Celebrates]

Gideoni na Malaika [Hình 13. Gideon And The Angel Of God]

2:46

13. Gideoni na Malaika [Hình 13. Gideon And The Angel Of God]

Gideoni abomola Madhabahu yanga Baali [Hình 14. Gideon Destroys The Idols]

3:12

14. Gideoni abomola Madhabahu yanga Baali [Hình 14. Gideon Destroys The Idols]

Gideon na Askari vake Vakumbi Medi [Hình 15. Gideon's Army Drinks The Water]

2:15

15. Gideon na Askari vake Vakumbi Medi [Hình 15. Gideon's Army Drinks The Water]

Gideon na Askari vake Vadingi Likambi lya Uamediani [Hình 16. Gideon's Men Surround The Camp Of Midian]

1:56

16. Gideon na Askari vake Vadingi Likambi lya Uamediani [Hình 16. Gideon's Men Surround The Camp Of Midian]

Samson Amwele Uhimba [Hình 17. Samson Kills A Lion]

2:57

17. Samson Amwele Uhimba [Hình 17. Samson Kills A Lion]

Samson na Macheta va Moto [Hình 18. Samson And The Burning Foxes]

1:46

18. Samson na Macheta va Moto [Hình 18. Samson And The Burning Foxes]

Vafilisti Vamona Uliudo Samson [Hình 19. The Philistines Cut Samson's Hair]

2:14

19. Vafilisti Vamona Uliudo Samson [Hình 19. The Philistines Cut Samson's Hair]

Samsoni Avaangamiza Wafilisti [Hình 20. Samson Destroys The Philistines]

2:04

20. Samsoni Avaangamiza Wafilisti [Hình 20. Samson Destroys The Philistines]

Yesu Avavinganga Mapepo Vachafu [Hình 21. Jesus Drives Out Evil Spirits]

2:36

21. Yesu Avavinganga Mapepo Vachafu [Hình 21. Jesus Drives Out Evil Spirits]

Yesu Avavinganga Vachuuzi [Hình 22. Jesus Drives Out Evil Men]

1:26

22. Yesu Avavinganga Vachuuzi [Hình 22. Jesus Drives Out Evil Men]

Yesu Anifufua Baada Ayakuhwa [Hình 23. Jesus Is Alive After Death]

1:51

23. Yesu Anifufua Baada Ayakuhwa [Hình 23. Jesus Is Alive After Death]

Jeshi Lyaki Mnungu [Hình 24. The Soldier For God]

2:26

24. Jeshi Lyaki Mnungu [Hình 24. The Soldier For God]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2015 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?