Ushindi Kupitila Kwanga Mnungu [Nhìn, nghe và sống 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời] - Makonde

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển sách thứ 3 trong số các câu chuyện Kinh thánh dưới dạng nghe-nhìn về Joshua, Deborah, Gideon, Samson. Dành cho mục địch truyền bá Phúc Âm, mở mang nhà thờ và những điều dạy của Chúa một cách logic

Tên chương trình: 65056
Ngôn ngữ: Makonde

Các tin tức cập nhật: 50:29

Utangulizi ♦ Yoshua Apanyana na Vaameleki [Lời giới thiệu ▪ Tranh 1 (Rùp 1: Jô-sue poh vual-vơla A-ma-les)]

2:36

1. Utangulizi ♦ Yoshua Apanyana na Vaameleki [Lời giới thiệu ▪ Tranh 1 (Rùp 1: Jô-sue poh vual-vơla A-ma-les)]

Vapelelezi Vahaleke na Matunda Vanaan [Tranh 2 (Rùp 2: Dơgrữq mơnuĩh diòq iãq sì kayơu bõc voh lơgar Ka-na-an)]

3:23

2. Vapelelezi Vahaleke na Matunda Vanaan [Tranh 2 (Rùp 2: Dơgrữq mơnuĩh diòq iãq sì kayơu bõc voh lơgar Ka-na-an)]

Israel Kuvuka Muto Yurudani [Tranh 3 (Rùp 3: Vual-vơla Ju-đa gãt tơpa kròc)]

2:25

3. Israel Kuvuka Muto Yurudani [Tranh 3 (Rùp 3: Vual-vơla Ju-đa gãt tơpa kròc)]

Kumotoka Ukuta wa Yeriko [Tranh 4 (Rùp 4: Jơnãng pơlơi Je-ri-kô jơlỡh trôt)]

2:48

4. Kumotoka Ukuta wa Yeriko [Tranh 4 (Rùp 4: Jơnãng pơlơi Je-ri-kô jơlỡh trôt)]

Israeli Vanishinda na Vanu vya Ai [Tranh 5 (Rùp 5: Tơpuôl ling Ju-đa đuaĩq dơuq mưng pơlơi A-hi)]

2:21

5. Israeli Vanishinda na Vanu vya Ai [Tranh 5 (Rùp 5: Tơpuôl ling Ju-đa đuaĩq dơuq mưng pơlơi A-hi)]

Hukumu Yanga Akani [Tranh 6 (Rùp 6: kaya ngãq dlaìq A-kan)]

1:33

6. Hukumu Yanga Akani [Tranh 6 (Rùp 6: kaya ngãq dlaìq A-kan)]

Liduvi na Mwezi Viniimila Yoshua [Tranh 7 (Rùp 7: ia harơi sì ia vlàt dòq dỡh wơq)]

1:30

7. Liduvi na Mwezi Viniimila Yoshua [Tranh 7 (Rùp 7: ia harơi sì ia vlàt dòq dỡh wơq)]

Yoshuan Aveng'a Usia Israel [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-sue pơto pơđar vual-vơla)]

1:24

8. Yoshuan Aveng'a Usia Israel [Tranh 8 (Rùp 8: Jô-sue pơto pơđar vual-vơla)]

Debora amtaa moyo Baraka [Tranh 9 (Rùp 9: Debôra đơp pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq)]

0:50

9. Debora amtaa moyo Baraka [Tranh 9 (Rùp 9: Debôra đơp pơnuaĩq Yàc Pô Lơngĩq)]

Mnungu asaidia Baraka Kupanyana [Tranh 10 (Rùp 10: Yàc Pô Lơngĩq dõc poh pha rlao Si-se-ra)]

0:56

10. Mnungu asaidia Baraka Kupanyana [Tranh 10 (Rùp 10: Yàc Pô Lơngĩq dõc poh pha rlao Si-se-ra)]

Yaele amwalala Sisera [Tranh 11 (Rùp 11 Ja-el pamơtai Si-se-ra)]

1:23

11. Yaele amwalala Sisera [Tranh 11 (Rùp 11 Ja-el pamơtai Si-se-ra)]

Sherehe ya Vana va Israeli [Tranh 12 (Rùp 12: Vual-vơla Ju-đa uôt-sơh)]

1:41

12. Sherehe ya Vana va Israeli [Tranh 12 (Rùp 12: Vual-vơla Ju-đa uôt-sơh)]

Gideoni na Malaika [Tranh 13 (Rùp 13: Gideôl sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq)]

2:46

13. Gideoni na Malaika [Tranh 13 (Rùp 13: Gideôl sì mơnuĩh gơnrơh Yàc Pô Lơngĩq)]

Gideoni abomola Madhabahu yanga Baali [Tranh 14 (Rùp 14: Gi-de-ôn prah rùpràc)]

3:12

14. Gideoni abomola Madhabahu yanga Baali [Tranh 14 (Rùp 14: Gi-de-ôn prah rùpràc)]

Gideon na Askari vake Vakumbi Medi [Tranh 15 (Rùp 15: Tơpuôl ling Gi-de-ôn mơnhũm ia)]

2:15

15. Gideon na Askari vake Vakumbi Medi [Tranh 15 (Rùp 15: Tơpuôl ling Gi-de-ôn mơnhũm ia)]

Gideon na Askari vake Vadingi Likambi lya Uamediani [Tranh 16 (Rùp 16: Tơpuôl ling Gi-de-ôn karwàc wàc tlam ling Ma-di-an)]

1:56

16. Gideon na Askari vake Vadingi Likambi lya Uamediani [Tranh 16 (Rùp 16: Tơpuôl ling Gi-de-ôn karwàc wàc tlam ling Ma-di-an)]

Samson Amwele Uhimba [Tranh 17 (Rùp 17: Sam-sôn pamơtai rơmong phum)]

2:57

17. Samson Amwele Uhimba [Tranh 17 (Rùp 17: Sam-sôn pamơtai rơmong phum)]

Samson na Macheta va Moto [Tranh 18 (Rùp 18: Sam-sôn sì dơgrữq asơu kaih)]

1:46

18. Samson na Macheta va Moto [Tranh 18 (Rùp 18: Sam-sôn sì dơgrữq asơu kaih)]

Vafilisti Vamona Uliudo Samson [Tranh 19 (Rùp 19: Sam-sôn kađòc mơnuĩh Phi-li-tin chơkãq bồq)]

2:14

19. Vafilisti Vamona Uliudo Samson [Tranh 19 (Rùp 19: Sam-sôn kađòc mơnuĩh Phi-li-tin chơkãq bồq)]

Samsoni Avaangamiza Wafilisti [Tranh 20 (Rùp 20: Sam-sôn pamơtai mơnuĩh Phi-li-tin)]

2:04

20. Samsoni Avaangamiza Wafilisti [Tranh 20 (Rùp 20: Sam-sôn pamơtai mơnuĩh Phi-li-tin)]

Yesu Avavinganga Mapepo Vachafu [Tranh 21 (Rùp 21: Yàc Je-su prôh kamlai)]

2:36

21. Yesu Avavinganga Mapepo Vachafu [Tranh 21 (Rùp 21: Yàc Je-su prôh kamlai)]

Yesu Avavinganga Vachuuzi [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su prôh pơtiaoq dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc)]

1:26

22. Yesu Avavinganga Vachuuzi [Tranh 22 (Rùp 22: Yàc Je-su prôh pơtiaoq dơgrữq mơnuĩh iãh mơsãc)]

Yesu Anifufua Baada Ayakuhwa [Tranh 23 (Rùp 23: Hadơi sì tũq mơtai Yàc Je-su hadiuq wơq)]

1:51

23. Yesu Anifufua Baada Ayakuhwa [Tranh 23 (Rùp 23: Hadơi sì tũq mơtai Yàc Je-su hadiuq wơq)]

Jeshi Lyaki Mnungu [Tranh 24 (Rùp 24: Tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq)]

2:26

24. Jeshi Lyaki Mnungu [Tranh 24 (Rùp 24: Tơpuôl ling Yàc Pô Lơngĩq)]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2015 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?