Epena ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Epena
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: sja
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 3323
IETF Language Tag: sja
 

Mẫu của Epena

Epena - Noah.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Epena

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Lời sự sống

Tuyển tập các truyện tích Kinh thánh bằng âm thanh và thông điêoj truyền giảng đem đến những giải thích về sự cứu rỗi và dạy dỗ về niềm tin Cơ đốc

Tải xuống Epena

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Scripture resources - Epena - (Scripture Earth)
The New Testament - Eperã pedee - (Faith Comes By Hearing)

Tên gọi khác cho Epena

Choco
Cholo
Embena
Embera
Embera Chami
Embera del Sur
Embera-Saija
Emberá-Saija
Epená
Epena Pedee
Epéna Pedée
Epena Saija
Epená Saija
Epera
Epera Pedea: Saija
Epera Pedede
Saija
Siapedie
Southern Embera
Southern Empera
Southern Epena

Nơi Epena được nói

Colombia
Ecuador
Panama

Các ngôn ngữ liên quan đến Epena

Nhóm người nói Epena

Embera-Saija

Thông tin về Epena

Các thông tin khác: Understand Spanish: Campesino; some Protestant New Testament 2005.

Dân số: 2,000

Trình độ học vấn: 30

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.