Panama

Thông tin về Panama

Region:Châu Mỹ
Capital:Panama
Population:3,322,576
Area (sq km):77,082
FIPS Country Code:PM
ISO Country Code:PA
GRN Office:

Map of Panama

Map of Panama

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Panama

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 12

Chinese, Yue [China, Guangdong] - ISO Language [yue]

Epena [Colombia, Cauca] - ISO Language [sja]

Guaymi [Panama] [gym]

Kuna, Border [Panama] - ISO Language [kvn]

Kuna, San Blas [Panama] - ISO Language [cuk]

Kuna, San Blas: Bayano [Panama] [cuk]

Ngabere: Valiente [Panama] [gym]

Nobere [Panama] - ISO Language [gym]

Sabanero [Panama] - ISO Language [sab]

Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

Teribe [Panama] - ISO Language [tfr]

Waunana [Panama] - ISO Language [noa]

Những hội nhóm ở Panama

Americans, U.S.; Arab, Lebanese; Arab, Palestinian; Arab, Syrian; Bribri; Buglere; Deaf; Embera, Northern; Embera-Saija; French; Greek; Guaymi, Eastern; Han Chinese, Cantonese; Han Chinese, Hakka; Han Chinese, Min Nan; Hindi; Italian; Jamaicans; Japanese; Jew, Spanish Speaking; Korean; Kuna, Paya-Pucuro Cuna; Native Criollo, Mestizo; Ngabe, Guaymi; Panamanian; Part-Indian, Metis; San Blas Cuna; Spaniard; Teribe, Naso; Wounaan;