Kaba Naa, Sara: Tie ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Kaba Naa, Sara: Tie
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Kaba Naa, Sara [kwv]
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 4930
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
ROD mã ngôn ngữ: 04930

Mẫu của Kaba Naa, Sara: Tie

Kaba Naa Sara Tie - Untitled.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Kaba Naa, Sara: Tie

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Trở thành bạn của Chúa

Tuyển tập các truyện tích Kinh thánh bằng âm thanh và thông điêoj truyền giảng đem đến những giải thích về sự cứu rỗi và dạy dỗ về niềm tin Cơ đốc


Trở thành bạn của Chúa (in Kaba Naa, Sara)

Tuyển tập các truyện tích Kinh thánh bằng âm thanh và thông điêoj truyền giảng đem đến những giải thích về sự cứu rỗi và dạy dỗ về niềm tin Cơ đốc Previously titled 'Words of Life'.

Tải xuống Kaba Naa, Sara: Tie

Tên gọi khác cho Kaba Naa, Sara: Tie

Kaba Na: Tie
Tie
Tiye

Nơi Kaba Naa, Sara: Tie được nói

Central African Republic
Chad

Các ngôn ngữ liên quan đến Kaba Naa, Sara: Tie

Nhóm người nói Kaba Naa, Sara: Tie

Kaba Na;

Thông tin về Kaba Naa, Sara: Tie

Các thông tin khác: Muslim, Christian; New Testament - Kaba Na.

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.