Kaba Naa, Sara ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Kaba Naa, Sara
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: kwv
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 4928
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified

Mẫu của Kaba Naa, Sara

Kaba Naa Sara - The Challenge.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Kaba Naa, Sara

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Trở thành bạn của Chúa

Tuyển tập các truyện tích Kinh thánh bằng âm thanh và thông điêoj truyền giảng đem đến những giải thích về sự cứu rỗi và dạy dỗ về niềm tin Cơ đốc Previously titled 'Words of Life'.


Trở thành bạn của Chúa (in Didje Manyam)

Tuyển tập các truyện tích Kinh thánh bằng âm thanh và thông điêoj truyền giảng đem đến những giải thích về sự cứu rỗi và dạy dỗ về niềm tin Cơ đốc Previously titled 'Words of Life'.

Trở thành bạn của Chúa (in Kaba Naa, Sara: Mbanga)

Tuyển tập các truyện tích Kinh thánh bằng âm thanh và thông điêoj truyền giảng đem đến những giải thích về sự cứu rỗi và dạy dỗ về niềm tin Cơ đốc Previously titled 'Words of Life'. Includes SARA: Kaba Songs

Trở thành bạn của Chúa (in Kaba Naa, Sara: Tie)

Tuyển tập các truyện tích Kinh thánh bằng âm thanh và thông điêoj truyền giảng đem đến những giải thích về sự cứu rỗi và dạy dỗ về niềm tin Cơ đốc

Tải xuống Kaba Naa, Sara

Bản ghi bằng các ngôn ngữ khác có một số phần bằng Kaba Naa, Sara

Trở thành bạn của Chúa (in Kaba Deme)

Tên gọi khác cho Kaba Naa, Sara

Dana
Kaba Na
Kaba Naa
Kaba Nar
Na
Naa
Sara Kaba
Sara Kaba Naa
Sara Kaba Náà

Nơi Kaba Naa, Sara được nói

Central African Republic
Chad

Các ngôn ngữ liên quan đến Kaba Naa, Sara

Nhóm người nói Kaba Naa, Sara

Kaba Na;

Thông tin về Kaba Naa, Sara

Các thông tin khác: Christian, New Testament.

Dân số: 35,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.