Guyana

Thông tin về Guyana

Region: Châu Mỹ
Capital: Georgetown
Population: 814,000
Area (sq km): 215,000
FIPS Country Code: GY
ISO Country Code: GY
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Guyana

Map of Guyana

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Guyana

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 5

Akawoia [Guyana] - ISO Language [ake]

English [United Kingdom] - ISO Language [eng]

Guyanese English Creole [Guyana] - ISO Language [gyn]

Makushi [Brazil, Roraima] - ISO Language [mbc]

Patamona [Guyana] - ISO Language [pbc]

Những hội nhóm ở Guyana

Afro-Guyanese ▪ Americans, U.S. ▪ Amerindian, Detribalized ▪ Arawak ▪ Aukan, Ndjuka ▪ British ▪ Carib, Galibi ▪ Deaf ▪ Guyanese, Mulatto ▪ Han Chinese, Cantonese ▪ Han Chinese, Hakka ▪ Ingariko ▪ Makuxi ▪ Pantamona ▪ Pemon, Taulipang ▪ Portuguese ▪ Sarnami Hindi ▪ Urdu ▪ Waiapi ▪ Wai-Wai ▪ Wapixana ▪ Warao