Syria

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:DIMASHQ (DAMASCUS)
Population:22,505,000
Area (sq km):185,180
FIPS Country Code:SY
ISO Country Code:SY
GRN Office:

Map of Syria

Map of Syria

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Arabic: Damascus [Syria] - Dialect [apc]
Arabic, North Levantine: Aleppo [Syria] - Dialect [apc]
Arabic, North Levantine: Syrian Calamon [Syria, Calamon area] - Dialect [apc]
Arabic, Syro-Lebanese [Syria] - ISO Language [apc]
Aramaic [Iraq] - ISO Language [aii]
Armenian: Syria - Dialect [hye]
Kurdish, Northern: Afrin [Halab, AFRIN] - Dialect [kmr]
Kurmanji: Standard [Syria] - Dialect [kmr]
Turkmen: Levantine [Syria] [tuk]

Những hội nhóm ở

Adyghe; Alawite; Arab, Egyptian; Arab, Jordanian; Arab, Lebanese; Arab, North Iraqi; Arab, Palestinian; Arab, Saudi - Najdi; Arab, Syrian; Aramaic, West; Armenian; Assyrian; Azerbaijani, Azeri Turk; Bedouin, Levantine; Bulgarian; Chaldean; Chechen; Deaf; Druze; French; German; Greek; Gypsy, Domari; Jew, Syrian; Kabardian; Kurd, Kurmanji; Ossete; Persian; Portuguese; Russian; Spaniard; Syrian Aramaic, Turoyo; Turk; Turkmen; Yazidi;