Guyana

Thông tin về Guyana

Region:Châu Mỹ
Capital:Georgetown
Population:761,000
Area (sq km):215,000
FIPS Country Code:GY
ISO Country Code:GY
GRN Office:

Map of Guyana

Map of Guyana

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Guyana

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 5

Akawoia [Guyana] - ISO Language [ake]

Guyanese English Creole [Guyana] - ISO Language [gyn]

Makushi [Brazil, Roraima] - ISO Language [mbc]

Patamona [Guyana] - ISO Language [pbc]

Patamona [Guyana] - ISO Language [pbc]

Những hội nhóm ở Guyana

Afro-Guyanese; Americans, U.S.; Amerindian, Detribalized; Arawak; Aukan, Ndjuka; British; Carib, Galibi; Deaf; Guyanese, Mulatto; Han Chinese, Cantonese; Han Chinese, Hakka; Ingariko; Makuxi; Pantamona; Pemon, Taulipang; Portuguese; Sarnami Hindi; Urdu; Waiapi; Wai-Wai; Wapixana; Warao;