Greenland

Thông tin về Greenland

Region:Châu Mỹ
Capital:Nuuk
Population:56,840
Area (sq km):2,175,600
FIPS Country Code:GL
ISO Country Code:GL
GRN Office:

Map of Greenland

Map of Greenland

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Greenland

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 4

Danish [Denmark] - ISO Language [dan]

Greenlandic - ISO Language [kal]

Greenlandic: Thule Inuit [kal]

Kalatdlisut: Tuno [Greenland] [kal]

Những hội nhóm ở Greenland

Americans, U.S.; Danish; Deaf; Eskimo, Greenlander;