Greenland

Thông tin về Greenland

Region: Châu Mỹ
Capital: Nuuk
Population: 56,700
Area (sq km): 2,175,600
FIPS Country Code: GL
ISO Country Code: GL
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Greenland

Map of Greenland

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Greenland

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Đã tìm thấy tên ngôn ngữ 4

Danish [Denmark] - ISO Language [dan]

Greenlandic - ISO Language [kal]

Greenlandic: Northern [kal]

Kalatdlisut: Tuno [Greenland] [kal]

Những hội nhóm ở Greenland

Americans, U.S. ▪ Danish ▪ Deaf ▪ Eskimo, Greenlander