Bhutan

Thông tin về

Region:Châu Á
Capital:Thimphu
Population:741,822
Area (sq km):47,000
FIPS Country Code:BT
ISO Country Code:BT
GRN Office:

Map of Bhutan

Map of Bhutan

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Tài liệu

Tìm thấy ngôn ngữ


Tên thứ tiếng Các bản thu có sẵn
Chocangacakha [Bhutan, Lhuntshi, Lhuntshi] - ISO Language [cgk]
Dakpakha [Bhutan, Tashigang] - ISO Language [dka]
Dzalakha [Bhutan, Lhuntshi] - ISO Language [dzl]
Dzongkha [Bhutan] - ISO Language [dzo]
Khengkha [Bhutan] - ISO Language [xkf]
Kurtokha [Bhutan] - ISO Language [xkz]
Lakha [Bhutan, Wangdi Phodrang] - ISO Language [lkh]
Lhokpu [Bhutan, Samchi] - ISO Language [lhp]
Memba [Bhutan] - Dialect [tsj]
Nepali: Bhutan - Dialect [npi]
Nupbikha [Bhutan, Tongsa] - ISO Language [npb]
Tiếng Hindu [India] - ISO Language [hin]
Toto [Bhutan] - ISO Language [txo]
Tsangla [Bhutan] - ISO Language [tsj]

Những hội nhóm ở

Adi Gallong; Assamese; Brokpa, Brokkat; Bumthangpa; Chali; Dakpa; Dakpu; Deaf; Dzala; Dzongkha; Gongduk; Gurung; Khampa, Eastern; Kheng; Kurteop; Lap, Lakha; Layakha; Lepcha; Lhop, Doya; Limbu; Lunape; Magar; Matpa; Nepalese; Nupbi; Nyenpa; Olekha, Black Mountain Monpa; Oraon; Santal; Sharchop; Sherpa; South Asian, general; Tamang; Tibetan; Tseku; Walang;