Wills and Bequests

Wills and Bequests

Trang này hiện không có sẵn bằng tiếng Việt.

Thank you for considering leaving a gift to GRN in your Will.

We understand this is a sensitive area to talk about, so if you have any questions, or would simply like to talk to someone about leaving a bequest to GRN in your Will, please contact your local office

Thông tin liên quant

QUyên góp cho GRN - Mạng lưới thu âm toàn cầu là một tổ chức phụng sự không lợi nhuận hoạt động chủ yếu dựa trên đóng góp hảo tâm của các con Chiên của Chúa

GRN được tài trợ như thế nào? - Đức Chúa Trời là nguồn của tất cả những gì chúng ta cần, và Ngài sử dụng nhiều kênh khác nhau để đáp ứng nhu cầu của chúng ta, đặc biệt là những món quà hào phóng của dân Ngài.