Peter Leaves Jesus

Peter Leaves Jesus

Balangkas: Peter's denial; Jesus' love and forgiveness; Peter's sorrow and repentance. We have the help of Christ as we pray and ask for it. His forgiveness when we fail.

Bilang ng Talata: 102

Wika: English

Tema: Character of God (Love of God); Living as a Christian (Prayer, petition, Witnessing, Repentance); Bible timeline (People of God); Sin and Satan (Shame)

Tagapakinig: General; New Christian

Istilo: Monolog

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

When the Lord Jesus was upon this earth He had a friend called Peter. Peter loved Jesus very much. He wanted to follow Jesus all the time. One night bad men came and took Jesus away. They wanted to kill Him because He was the Son of God. Peter was afraid. He did not stay with Jesus. He walked a long way behind Jesus.

Some people said to Peter, "Jesus is your friend; I heard you talking to Him. You talk the way He talks." Peter forgot to pray. He forgot God could make him strong. He said quickly, "Jesus is not my friend. I do not know Jesus." A woman said to Peter, "Jesus is your friend. You follow Him." Peter was afraid. He forgot to pray. He got very angry. He said loudly, "I don't know Jesus. I don't talk to Jesus. I don't walk His way."

Jesus heard Peter speaking. Jesus knew what Peter said. But Jesus still loved Peter. Peter saw Jesus looking at Him. He knew Jesus still loved Him. Peter was ashamed. He went away. He cried because He was sorry.

The next day Jesus died. His friends buried Him. Three days afterwards He came out of His grave, because He was God's Son. Jesus found Peter. Jesus talked with him. Peter told Jesus he was very sorry he had stopped following Him. Peter said he wanted to walk God's road again. Jesus told Peter He loved him very much. Jesus said He would help Peter to walk God's road truly.

Jesus wants us to be strong all the time. Jesus does not want us to leave God's road at all. Sometimes it is hard to walk God's road. People are angry with us. People laugh because we follow God. When people laugh, sometimes we are afraid. We forget to pray and ask God to help us. Then we have no strength. It is hard to follow Jesus truly when you leave your village and go to work. People want you to do bad things. They laugh at you. You are afraid. You tell them you do not follow God.

Then you remember Jesus loves you. You are ashamed like Peter. Again you truly want to follow God. Pray to Jesus. You tell Jesus you are sorry. Jesus will listen to you. Jesus loves you as He loved Peter. He loves you very, very much. (Jesus wants you to walk His way.) He will walk with you every day. He will help you to be strong all the time. He will help all who ask Him. If you want Him to help you now, He will do it. Say, "Oh, Jesus, I trust in You only. Forgive me and help me now." (.. for disobeying you. Help me every day to trust and follow You. Keep me from temptation and sin. Thank You that You are always with me to help and strengthen me.)

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons