Mga rekordings ng script na ito: Covid-19 pandemic

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Portuguese: Brazilian Portuguese [Brazil] - Covid-19 Pandemic