Mga rekordings ng script na ito: Summary of Romans 1-8 (Part 2)

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Aselo Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life
Foe [Papua New Guinea] - Words of Life
Gahuku [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life 2
Huli [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 2
Inga, Jungle: Yunguillo-Condagua [Colombia, Cauca] - Words of Life 1
Samberigi [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 1
Wantoat Group [Papua New Guinea, Morobe] - Words of Life