บันทึกเสียงบทความนี้: The Living Christ

แสดงรายการ1 ถึง 45 ของ 45

Arabic, Moroccan [Morocco] - The Living Christ

Bahasa Indonesia [Indonesia] - The Living Christ

Bangla [Bangladesh] - The Living Christ

Banna [Ethiopia] - The Living Christ

Chin, Khongso [Myanmar] - The Living Christ - Lesson 1

Dagara: Wile [Burkina Faso] - The Living Christ

Dioula [Burkina Faso, Komoé] - The Living Christ

English: Southern Africa [South Africa, Gauteng] - The Living Christ

French [France] - The Living Christ

Fulfulde, Adamawa: Maroua [Chad, Mayo-Kebbi] - The Living Christ

Fwe [Namibia] - The Living Christ

Gourma: Central [Benin, Alibori] - The Living Christ

Italian: Cicolano-Reatino-Aquilano [Italy] - The Living Christ

Itneg, Maeng [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Abra] - The Living Christ - selected pictures

Kikuyu [Kenya] - The Living Christ

Kosovan Albanian [Kosovo] - The Living Christ

Laari [Congo, Democratic Republic of, Bas-Zaire] - The Living Christ

Macedonian [North Macedonia] - The Living Christ

Mashi [Zambia] - The Living Christ

Matis [Brazil, Amazonas] - The Living Christ (selected pictures)

Melayu Papua [Indonesia, Papua] - The Living Christ

Moore [Burkina Faso] - The Living Christ

Ngombe (Democratic Republic of Congo) [Congo, Democratic Republic of] - The Living Christ

Nuni [Burkina Faso] - The Living Christ

Portuguese: Mozambique [Mozambique] - The Living Christ

Samo, Southern [Burkina Faso] - The Living Christ

Sena, Malawi [Malawi] - The Living Christ

Sena [Mozambique] [Mozambique] - The Living Christ

Senoufo, Sicite [Burkina Faso, Kossi] - The Living Christ

Shona [Zimbabwe] - The Living Christ

Sikwangwa [Zambia] - The Living Christ

Simakoma [Zambia] - The Living Christ

Spanish: Latin America [Colombia] - The Living Christ

Swahili [Kenya] [Kenya] - The Living Christ

Tonga: Shanjo [Zambia, Western] - The Living Christ

Ukrainian [Ukraine] - The Living Christ

Ukrainian Sign Language [Ukraine] - The Living Christ

Xhosa [South Africa, Eastern Cape] - The Living Christ

Yao [Malawi] - The Living Christ

จีนกลาง [China] - The Living Christ

พม่า [Myanmar] - The Living Christ

ภาษารัสเซีย [Russia] - The Living Christ

ภาษาอาหรับ [Djibouti] - The Living Christ

ภาษาแอฟริกาใต้ [South Africa] - The Living Christ

อังกฤษ ออสเตรเลีย [Australia] - The Living Christ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ชีวิตของพระคริสต์" มีภาพประกอบ 120 ภาพเพื่อใช้สอนเกี่ยวกับชีวิตและพันธกิจของพระเยซูอย่างละเอียด สื่อชุดนี้ค่อนข้างใหม่ ปัจจุบันจึงมีการบันทึกเสียงเพียงไม่กี่ภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?