๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ - Sehwi

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 78401
ชื่อภาษา: Sehwi

ความยาวของรายการ: 34:18

รูปภาพที่ 1 พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

1:37

1. รูปภาพที่ 1 พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

รูปภาพที่ 2 พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหมือนอย่างเปลวไฟ

0:45

2. รูปภาพที่ 2 พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหมือนอย่างเปลวไฟ

รูปภาพที่ 3 เปโตรเทศนาให้ประชาชนฟัง

1:17

3. รูปภาพที่ 3 เปโตรเทศนาให้ประชาชนฟัง

รูปภาพที่ 4 ครอบครัวของพระเจ้า

1:20

4. รูปภาพที่ 4 ครอบครัวของพระเจ้า

รูปภาพที่ 5 ขอทานง่อยหายโรค

1:10

5. รูปภาพที่ 5 ขอทานง่อยหายโรค

รูปภาพที่ 6 เปโตรและหญิงมุสา

1:40

6. รูปภาพที่ 6 เปโตรและหญิงมุสา

รูปภาพที่ 7 สเทเฟนถูกฆ่า

1:35

7. รูปภาพที่ 7 สเทเฟนถูกฆ่า

รูปภาพที่ 8 ขุนนางชาวเอทิโอเปีย

1:42

8. รูปภาพที่ 8 ขุนนางชาวเอทิโอเปีย

รูปภาพที่ 9 นิมิตของเปโตรเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ

1:07

9. รูปภาพที่ 9 นิมิตของเปโตรเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ

รูปภาพที่ 10 เปโตรกับชาวโรมัน

1:41

10. รูปภาพที่ 10 เปโตรกับชาวโรมัน

รูปภาพที่ 11 เปโตรถูกจำคุก

1:17

11. รูปภาพที่ 11 เปโตรถูกจำคุก

รูปภาพที่ 12 เปโตรและเพื่อน ๆ ของเขา

1:52

12. รูปภาพที่ 12 เปโตรและเพื่อน ๆ ของเขา

รูปภาพที่ 13 แสงสว่างและเสียงจากสวรรค์

1:23

13. รูปภาพที่ 13 แสงสว่างและเสียงจากสวรรค์

รูปภาพที่ 14 เซาโลผู้ตาบอดกับอานาเนีย

1:19

14. รูปภาพที่ 14 เซาโลผู้ตาบอดกับอานาเนีย

รูปภาพที่ 15 คริสตจักรอธิษฐานเผื่อเซาโลและบารนาบัส

0:59

15. รูปภาพที่ 15 คริสตจักรอธิษฐานเผื่อเซาโลและบารนาบัส

รูปภาพที่ 16 เปาโลประกาศเรื่องพระเยซู

1:49

16. รูปภาพที่ 16 เปาโลประกาศเรื่องพระเยซู

รูปภาพที่ 17 นิมิตของเปาโลเกี่ยวกับชายผู้หนึ่ง

1:01

17. รูปภาพที่ 17 นิมิตของเปาโลเกี่ยวกับชายผู้หนึ่ง

รูปภาพที่ 18 เปาโลและสิลาสกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว

1:42

18. รูปภาพที่ 18 เปาโลและสิลาสกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว

รูปภาพที่ 19 เปาโลและแท่นบูชาแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก

1:31

19. รูปภาพที่ 19 เปาโลและแท่นบูชาแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก

รูปภาพที่ 20 เปาโลถูกนำตัวไปขึ้นศาล

1:28

20. รูปภาพที่ 20 เปาโลถูกนำตัวไปขึ้นศาล

รูปภาพที่ 21 ทหารช่วยเปาโลให้รอดจากพวกยิว

1:16

21. รูปภาพที่ 21 ทหารช่วยเปาโลให้รอดจากพวกยิว

รูปภาพที่ 22 เปาโลเทศนาต่อหน้ากษัตริย์

1:31

22. รูปภาพที่ 22 เปาโลเทศนาต่อหน้ากษัตริย์

รูปภาพที่ 23 เรืออับปาง

1:19

23. รูปภาพที่ 23 เรืออับปาง

รูปภาพที่ 24 เปาโลถูกจองจำอยู่ในกรุงโรม

1:46

24. รูปภาพที่ 24 เปาโลถูกจองจำอยู่ในกรุงโรม

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2001 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง