ภาษา Nyore

ชื่อภาษา: Nyore
รหัสภาษา ISO: nyd
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15197
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nyore

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Luyia: Bunyala)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nyore) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

Amakhuwa Amayiakha [ข่าวประเสริฐ] (in Luyia: Bunyala)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nyore) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

LLL 1: Ochaka Nende Nyasaye [เริ่มต้นกับพระเจ้า] (in Luyia: Bunyala)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nyore) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 2: Abanda Bari Abanyasaye [๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า] (in Luyia: Bunyala)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nyore) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 3: Obikhiri Obirira Mu Nyasaye [๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย] (in Luyia: Bunyala)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nyore) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 4: Abalakhabani Aba Nyasaye [๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า] (in Luyia: Bunyala)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nyore) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 5: Bayalwa Khulwa Nyasaye [๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า] (in Luyia: Bunyala)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nyore) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 6: Yesu - Omwekesia Nende Omwonia [๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา] (in Luyia: Bunyala)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nyore) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 7: Yesu - Omwami Nende Omuwonia [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด] (in Luyia: Bunyala)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nyore) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

LLL 8: Ebikhole Ebia Omwoyo Omulafu [๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์] (in Luyia: Bunyala)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nyore) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Olunyole - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Nyore

Lunyole
Lunyore
Nyole
Nyoole
Olunyole
Olunyore

พื้นที่ใช้ภาษา Nyore

Kenya

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nyore

People Groups who speak Nyore

Luhya, Nyore;