Ugandan Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Ugandan Sign Language
ISO மொழி குறியீடு: ugn
GRN மொழியின் எண்: 19303
மொழி நோக்கு: ISO Language
மொழி நிலை: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Ugandan Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Bible Stories - Ugandan Sign Language - DOOR International version - (Bible.is)

Ugandan Sign Language க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Ugandische Zeichensprache
USL
乌干达手语
烏幹達手語

Ugandan Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Uganda

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Ugandan Sign Language

Deaf;

Ugandan Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.