Japanese Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Japanese Sign Language
ISO மொழி குறியீடு: jsl
GRN மொழியின் எண்: 19080
மொழி நோக்கு: ISO Language
மொழி நிலை: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Japanese Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Jesus Film Project films - Japanese Sign Language - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Japanese Sign Language - 1996 Japan Deaf Evangel Mission, Japan Bible Society - (Bible.is)

Japanese Sign Language க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Japanische Zeichensprache
JSL
Nihon Shuwa
Nihon Shuwa Gengo
Nihon Syuwa
NS
NSG
Shuwa
Temane
日本手話
日本手語
日本手语

Japanese Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Japan

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Japanese Sign Language

Deaf;

Japanese Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.

மக்கள் தொகை: 317,000