Lopit ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Lopit
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: lpx
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 919
Phạm vi ngôn ngữ: ISO Language
Trạng thái ngôn ngữ: Verified

Các bài đã có sẵn bằng Lopit

Các dữ liệu của chúng ta cho thấy rằng chúng ta đang có hoặc là các đĩa cụ đã bị hủy hoặc là các đĩa mới có trong ngôn ngữ này

Nếu bạn muốn lấy bất kỳ tài liệu nào chưa được phát hành hoặc đã thu hồi này, vui lòng Liên hệ với Phòng thu GRN Toàn cầu.

Tên gọi khác cho Lopit

Lafiit
Lafit
Lafite
Lofit
Lopid
Loppit

Nơi Lopit được nói

South Sudan
Sudan

Các ngôn ngữ liên quan đến Lopit

Nhóm người nói Lopit

Lopid;

Thông tin về Lopit

Các thông tin khác: Understand Latu. dialects, Lopit, Arab.; Christian.

Dân số: 72,000

Trình độ học vấn: 45

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.