Wunambal: Gwini ngôn ngữ

Thứ tiếng: Wunambal: Gwini
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: gww
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 3701
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Mẫu của

Wunambal Gwini - From Creation to Christ.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Wunambal: Gwini

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Lời sự sống

(Hãy tải MP3 ở dạng) Những mẩu chuyện tích Kinh thánh bằng âm thanh, thông điệp truyền giảng và có thể kèm theo các bài hát cùng nhạc sẽ giải thích về sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản về niềm tin Cơ đốc. .

Tải xuống Wunambal: Gwini

Tên gọi khác cho

Forrest River
Gwini
Gwi:ni
Kwini (Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO)

Nơi ... được nói

Australia