American Sign Language ngôn ngữ

Thứ tiếng: American Sign Language
Mã ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: ase
Số hiệu ngôn ngữ của GRN: 18937
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

Các bài đã có sẵn bằng American Sign Language

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Bible Stories - American Sign Language - DOOR International version - (Bible.is)
Bible Stories - Myanmar Sign Language - Bible Society of Myanmar - (Bible.is)
Good News - American Sign Language - (World Language Movies)
Jesus Film Project films - American Sign Language - (The Jesus Film Project)
The Bible - American Sign Language - American Sign Language Version - (Bible.is)

Tên gọi khác cho

Ameslan
ASL
Langue Des Signes Americaine
Langue Des Signes Américaine
Lenguaje De Senas Americano
Lenguaje De Señas Americano
Lingua de Sinais Norte-Americana
Língua de Sinais Norte-Americana
Американский Жестовый
美国手语
美國手語

Nơi ... được nói

Barbados
Benin
Bolivia
Burkina Faso
Central African Republic
Chad
China
Congo, Democratic Republic of
Côte d'Ivoire
Gabon
Ghana
Jamaica
Kenya
Madagascar
Mauritania
Nigeria
Philippines
Singapore
Togo
United States of America
Zimbabwe

Các ngôn ngữ liên quan đến American Sign Language

Những hội nhóm nói tiếng

Deaf;

Thông tin về

Các thông tin khác: Sign Language.

Dân số: 902,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên hệ với Phòng thu GRN Toàn cầu.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.