Arapahoe: Northern ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Arapahoe: Northern
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Arapaho [arp]
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 6404
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
ROD mã ngôn ngữ: 06404

Mẫu của Arapahoe: Northern

Arapaho Arapahoe Northern - Im glad because Im Here.mp3

Bản ghi bằng các ngôn ngữ khác có một số phần bằng Arapahoe: Northern

Lời sự sống 2 w/ ARAPAHOE (in English: American Indian)

Tên gọi khác cho Arapahoe: Northern

Northern

Nơi Arapahoe: Northern được nói

United States of America

Các ngôn ngữ liên quan đến Arapahoe: Northern

Thông tin về Arapahoe: Northern

Trình độ học vấn: 98

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.