Nahara ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Nahara
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Makhuwa [vmw]
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 13358
Trạng thái ngôn ngữ: Verified
ROD mã ngôn ngữ:

Mẫu của Nahara

Makhuwa Nahara - Untitled.mp3

Các bài đã có sẵn bằng Nahara

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Narrativas Bíblicas [Bible Narratives]

Các phần thuyết minh bằng âm thanh hoặc video về các câu chuyện trong Kinh thánh ở dạng tóm tắt hoặc đã được phiên dịch. Introdução das histórias dos profetas Introduction ▪ Ninttottopele Nluku Praise God, Creator of Angels & every thing ▪ Ottikhiya wa Xetwani The fall of Satan & his angels

Tải xuống Nahara

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film Project films - Makhau, Tanzania - (The Jesus Film Project)
Jesus Film Project films - Makhuwa - (The Jesus Film Project)

Tên gọi khác cho Nahara

Emathipane
Enaharra
Makhuwa: Enaharra
Makhuwa: Nahara
Makhuwa: Naharra

Nơi Nahara được nói

Mozambique

Các ngôn ngữ liên quan đến Nahara

Nhóm người nói Nahara

Makhuwa;

Thông tin về Nahara

Các thông tin khác: Spoken on the Mozambican island and neighbouring districts on the mainland.

Dân số: 500,000

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.