Loma: Buluyiema ngôn ngữ

Ngôn ngữ: Loma: Buluyiema
Loại ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế ISO: Loma [lom]
Trạng thái ngôn ngữ: Not Verified
Số hiệu ngôn ngữ trên GRN: 13058
IETF Language Tag: lom-x-HIS13058
ROD mã ngôn ngữ:

Các bài đã có sẵn bằng Loma: Buluyiema

Hiện tại chúng tôi chưa có bản thu nào khả dụng cho ngôn ngữ này.

File Âm Thanh/Video từ những nguồn khác

Jesus Film - Loma - (Jesus Film Project)
Oral Bible - Loma - (Oral Bibles / Kairos)
The New Testament - Lorma - (Faith Comes By Hearing)

Tên gọi khác cho Loma: Buluyiema

Buluyiema

Nơi Loma: Buluyiema được nói

Liberia

Các ngôn ngữ liên quan đến Loma: Buluyiema

Thông tin về Loma: Buluyiema

Các thông tin khác: Distinct from Toma [tod] of Guinea, Loma [loi] of Côte d’Ivoire.

Dân số: 141,800

Làm việc với GRN bằng ngôn ngữ này.

Bạn có tấm lòng nhiệt thành cho Chúa Jesus và khao khát được nói về Tin Lành cho những người chưa từng được nghe về những thông điệp trong Thánh KInh bằng tiếng mẹ đẻ của họ? Tiếng Việt có phải tiếng mẹ đẻ của bạn, hoặc bạn có biết ai nói Tiếng Việt chứ? Bạn có muốn giúp chúng tôi bằng tìm kiếm và cung cấo thông tin về Tiếng Việt, hoặc bạn có thể tìm giúp chúng tôi những người có khả năng giúp chúng tôi dịch thuật hoặc thu âm tài liệu chứ? Bạn có muốn tài trợ cho những bản thu Tiếng VIệt hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác không? Nếu có, xin vui lòng Liên lạc với Đường dây nóng của bộ phận Ngôn ngữ của GRN.

Lưu ý rằng GRN là một tổ chức phi lợi nhuận, và không trả thù lao cho phiên dịch hay những người trợ giúp về ngôn ngữ. Mọi sự hỗ trợ đều là tình nguyện.