Turks và Caicos Islands

Thông tin về Turks và Caicos Islands

Region: Châu Mỹ
Capital: Cockburn Town
Population: 46,000
Area (sq km): 500
FIPS Country Code: TK
ISO Country Code: TC
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Turks và Caicos Islands

Map of Turks và Caicos Islands

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Turks và Caicos Islands

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

English: USA [United States of America] [eng]

Những hội nhóm ở Turks và Caicos Islands

Americans, U.S. ▪ Deaf ▪ Haitian ▪ Turks and Caicos Creole English