Saint Lucia

Thông tin về Saint Lucia

Region: Châu Mỹ
Capital: Castries
Population: 180,000
Area (sq km): 617
FIPS Country Code: ST
ISO Country Code: LC
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Saint Lucia

Map of Saint Lucia

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Saint Lucia

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

Lesser Antillean French Creole [Saint Lucia] - ISO Language [acf]

Những hội nhóm ở Saint Lucia

British ▪ Deaf ▪ East Indian ▪ French ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Saint Lucian