Bermuda

Thông tin về Bermuda

Region: Châu Mỹ
Capital: Hamilton*
Population: 64,000
Area (sq km): 54
FIPS Country Code: BD
ISO Country Code: BM
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of Bermuda

Map of Bermuda

Ngôn ngữ và khẩu ngữ được nói băng Bermuda

  • Other Language Options
    Các bản thu có sẵn
    Tên thứ tiếng
    Ngôn ngữ bản địa

Tìm thấy 1 tên ngôn ngữ

English: USA [United States of America] [eng]

Những hội nhóm ở Bermuda

Afro-Caribbean ▪ Bermudan, mixed ▪ British ▪ Deaf ▪ English-Speaking, general ▪ Filipino, Tagalog ▪ Portuguese ▪ Tamil Hindu